gif

Pozovite call centar

011/311-85-92

ili

zakažite pregled

Online formularom

zakažite pregled

Doktori

Hirurgija i dermatohirurgija

Dr sci. med. Andrija Savić – neurohirurg

  Ime, srednje ime i prezime: Andrija (Ljubiša) Savić Datum i mesto rođenja: 10.1980. Požega Ustanova u kojoj je zaposlen: Klinika za neurohirugiju KCS Zvanje / radno mesto: specijalista neurohirurgije…

Više informacija

Mr sci. med. dr Slaven Radulović – hirurg

AKADEMSKO OBRAZOVANJE: 1983-1989 MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U Beogradu, diplomirao sa srednjom ocenom 9.14 • 1989-1990 završio obavezan jednogodišnji lekarski staž • 1991-1996 Specijalizirao opštu hirurgiju na I Hirurškoj klinici KCS…

Više informacija

Prof. dr sci. med. Danilo Radulović – neurohirurg

Načelnik A odeljenja Neurohirurške klinike Kliničkog centra Srbije. Akademsko školovanje: 1987. Doktor medicine, Medicinski fakultet u Beogradu 1993. Magistarske studije, Medicinski fakultet u Beogradu 1994. Specijalista neurohirurgije, Medicinski fakultet u…

Više informacija

Docent Vladimir Dugalić, dr sci. med.

Obrazovanje: 1987 – 1992:   Medicinski Fakultet Univerzitet u Beogradu. Stipendista mladih talenata Srpske Akademije Nauka i Umetnosti Jun 1992: Završio Medicinski Fakultet u Beogradu sa prosečnom ocenom 10 (deset). Za…

Više informacija

Prof. dr sci. med. Slavko V. Matić –hirurg

Akademsko obrazovanje 1989.godine diplomirao Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1994.godine završio specijalizaciju iz Opšte hirurgije na Prvoj hirurškoj klinici Instituta za bolesti digestivnog sistema KCS. 1997.godine položio magistarski ispit (Smer:…

Više informacija

Ass. Dr Slavenko Ostojić – hirurg

Dr. sci. med, specijalista Opšte hirurgije. Akademsko obrazovanje 1991.godine  diplomirao na Medicinskom fakultetu –  Univerzitet u Beogradu . 1998.godine specijalistički ispit iz opšte hirurgije položio na Medicinskom fakultetu u Beogradu….

Više informacija

Ginekologija

Dr Darko Lazarević

Radno iskustvo od marta  2007 – Privatna poliklinika Alfa Medica , Novi Beograd, Bul. Zorana Đinđića 106a – poslovi specijaliste ginekologije i akušerstva               …

Više informacija

Dr Tatjana Kilibarda

1995. godine  je završila Medicinski fakulet u Beogradu 2004. godine je stekla zvanje specijaliste iz ginekologije i akušerstva 2005. godine – Jugoslovenska škola za kolposkopiju i klinička obuka iz ginekološke…

Više informacija

Dr Srboljub Arsić

Mr sci. dr Srboljub Arsić specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista fertiliteta i steriliteta AKADEMSKO OBRAZOVANJE: Medicinski fakultet u Nišu, 1992 godine, Doktor medicine, Prosečna ocena: 7,78. Medicinski fakultet u Nišu,…

Više informacija

Alergologija - Imunologija

Prim. dr sci. med. Jasminka Šojić Rajčić

Obavlja preglede iz oblasti alergologije, autoimunih bolesti i sistemskih vaskulitisa (alergijska kijavica, astma, urtikarija, alergija na lekove, alergija na hranu, sistemski eritemsi lupus, Sy sjogren). Specijalistički ispit iz interne medicine…

Više informacija

Endokrinologija

Prim. dr sci. med. Vesna Mijailović

OBRAZOVANJE Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1986. godine. Specijalizacija iz interne medicine u Kliničkom Centru Srbije 1996. godine Subspecijalizacija iz endokrinologije u Kliničkom Centru Srbije 2005. godine.   AKADEMSKA ZVANJA…

Više informacija

Dr sci. med. Goran Cvijović

Obrazovanje: Specijalista Interne medicine i Endokrinologije. Magistratura medicinskih nauka na temu “Sindrom policističnih ovarijuma” Doktorat medicinskih nauka iz oblasti “Sekrecije insulina i insulinske senzitivnosti perifernih tkiva kod poremećaja metabolizma kalcijuma”….

Više informacija

Dr Svetlana Zorić, specijalista interne medicine-endokrinolog

Obrazovanje i  profesionalna karijera Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu   1981-1986. Specijalizacija – oblast interna medicina – Medicinski fakultet Univerzteta u Beogradu, 1995. Subspecijalizacija – oblast endokrinologija – Medicinski fakultet Univerziteta…

Više informacija

Prim. asistent Dr sci. med. Marko Stojanović

OBRAZOVANJE 2003. – Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (ocena 9,23) 2008. – Magistrirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. (Teza: Procena funkcije prednjeg režnja hipofize obolelih od hemoragijske…

Više informacija

Kardiologija

Mr sci. med. dr Milan Mijailović

Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1985. Godine, Specijalizacija iz interne medicine 1996.godine, uža specijalizacija iz kardiologije 2005.godine. Radno iskustvo i stalna zaposlenja: 1986-1989. god. Dom zdravlja Čajetina, 1989-2004. god….

Više informacija

Dr Snežana Komnenović

Edukacija i profesionalno iskustvo 1986. Matematička gimnazija, beograd 1995. Medicinski fakultet u Beogradu 1995 -1996. opšti staž Klinički centar Srbije 1996. Državni ispit 1997 – do danas koronarna jedinica, Urgentni…

Više informacija

Pulmologija

Dr Stevan Sikimić

Obrazovanje 1978. godina – Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu 1984. godina – Specijalizaciju iz pneumoftiziologije (plućne bolesti i tuberkuloza) završio je u Vojnomedicinskoj akademiji i od tada je stalno…

Više informacija

Gastroenterologija

Mr sci. med. dr Predrag Dugalić

Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu upisuje 1983. godine i diplomira u roku 1989. godine sa prosečnom ocenom 9,96. U toku studija dobitnik je više diploma i priznanja, između ostalog Oktobarske…

Više informacija

Hematologija

Ass dr sci.med. Mirjana Mitrović

Obrazovanje: 2003 – Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, prosek ocena 9.89; student generacije: 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/2001) 2009 –  Magistar medicinskih nauka na fakultetu Univerziteta u Beogradu…

Više informacija

Urologija

Dr med. Bojan Čegar

Rodjen 15.01.1982 u Beogradu Osnovno i srednje obrazovanje stekao u Moskvi. Medicinski fakultet u Beogradu završio marta 2006 sa prosečnom ocenom 8.54. Volontirao na Klinici za urologiju od 2007, a…

Više informacija

Prof. dr Aleksandar Vuksanović

AKADEMSKO OBRAZOVANJE Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Diplomirao 1982. godine, sa prosečnom ocenom 9.36. RADNI ODNOS Zaposlio se na Institutu za urologiju i nefrologiju 1986. godine. Specijalistički ispit iz urologije…

Više informacija

Doc. dr sci. med. Otaš Durutović

Obrazovanje: 1996 – Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, prosek 9,75 (6-10) 2004 – Specijalistički ispit iz urologije 2007 – Magistar medicinskih nauka – oblast urologija – muški infertilitet…

Više informacija

Dr Dragan Paunović

Radno iskustvo: Od 1988-1997.godine – Zdravstveni centar Dr Laza K Lazarević Šabac, od 1997-2008.godine – KBC Dr D Mišović, Dedinje, Beograd, od 2008-2010.godine – Načelnik I kliničkog odelenja Klinike za…

Više informacija

Mr sci. med. dr Dejan Kojić

Akademsko obrazovanje Osnovnu i srednju školu završio u Beogradu. Medicinski fakultet u Beogradu upisao 1989. godine i završio 1997. godine sa prosečnom ocenom 8,20 , a iz kliničkih predmeta 8.94….

Više informacija

Dermatologija

Dr Miodrag Lazović

Rođen 1951. godine u Beogradu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju.   Akademsko obrazovanje Diplomirao je 1977. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a zvanje specijaliste iz oblasti…

Više informacija

Neurologija

Dr Vladisav Nikolić

Medicinski fakultet zavšio u Beogradu. Radio u struci kao aktivno vojno lice. Specijalizaciju iz neuropsihijatrije završio u Ljubljani, a završnu godinu u Beogradu. Po završenoj specijalizaciji radio u Vojnoj bolnici…

Više informacija

Prof. dr sci. med. Vesna Martić

Medicinski fakultet, kao i osnovnu i srednju školu završila u Beogradu.. Tokom studija učestvovala  na više studenskih kongresa,, a tokom razmenu studenata usavršavala se na Klinici za neurologiju u Beču….

Više informacija

Neurooftalmologija

Prim. dr Mirjana Oklobdžija

1973.godine  – Završen Medicinski fakulet u Beogradu. 1980.godine-  Položen specijalistički ispit iz oftalmologije. 1996.godine – Zvanje primarijusa. 1997.godine je stekla zvanje magistra medicinskih nauka na Medicinskom fakultetu u Beogradu, odbranom…

Više informacija

Ortopedija

Mr sci. med. dr Stanko Miličković

Obrazovanje: Srednju školu završio 1986. godine u Beogradu sa odličnim uspehom. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao 1994. godine. Specijalistički ispit iz Ortopedije položio 01.12.2000. godine sa odličnom ocenom….

Više informacija

Otorinolaringologija

Prim dr sci. med. Ivan Đorđević

Akademsko i stručno obrazovanje 1999.godine je završio Medicinski fakultet 2000.godine je položen stručni ispit 2005.godine položen specijalistički ispit iz otorinolaringologije 2003.godine – Kurs FESS (funkcionalna endoskopska sinus hirurgija), ORL Klinika…

Više informacija

Reumatologija

Dr sci. med Tatjana Živanović Radnić

OBRAZOVANJE Osnovne studije: 1997 – 2004. godine: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; prosečna ocena 9,23. Zvanje: Doktor medicine 2004 –2005. godine: Klinički staž na Medicinskom fakultetu u Beogradu u KBC…

Više informacija

UZ Dijagnostika

Dr Jasenka Grebenarović

OBRAZOVANJE Univerzitet: Medicinski fakultet u Beogradu, specijalizacija radiolog Diplomirala 31.08.1982., specijalizirala 07.11.1990. na Vojno medicinskoj akademiji (zvanje lekar spec. radiolog). ISKUSTVO Radiolog u KBC Zvezdara. Od 1998. šef gastrointestinle dijagnostike…

Više informacija

Pedijatrija

Mr sci. med. dr Gordana Petrović – pedijatar – alergolog-imunolog

Obrazovanje: 1997.  završen Medicinski fakultet univerziteta u Beogradu (prosečna ocena 9,58) 1998.  položen stručni ispit za doktora medicine 2004. položen specijalistički ispit iz pedijatrije u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke…

Više informacija

Dr Olivera Ostojić – pedijatar – pulmolog

Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu, 1990. godine Specijalistički ispit položila u maju 1998.godine sa odličnom ocenom Kao stipendista Evropskog respiratornog udruženja provela dva meseca – april i maj 2001.godine na…

Više informacija

Prim. dr Draga Karović – pedijatar – neonatolog

Obrazovanje: godine završila Medicinski fakultet u Beogradu. U Kraljevu završila obavezni lekarski staž. godine položila specijalistički ispit iz pedijatrije na ‘Institut za zdravstevnu zaštitu dece i omladine’ Novi Beograd godine…

Više informacija

Dr Miodrag Ignjatović

Pedijatar, neonatolog, doktor nauka, naučni saradnik Medicinskog fakulteta. Rođen je u Beogradu gde je diplomirao i završio postdiplomske studije na Medicinskom fakultetu. Usavršavao se u SAD, Italiji, Mađarskoj i Češkoj….

Više informacija

Mr sci. med. dr Tanja Ilić

RADNO MESTO: Pedijatar sa stalnim zaposlenjem u Domu zdravlja ”Novi Beograd”. OBRAZOVANJE: Magistar medicinskih nauka, oblast fizikalne medicine-Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, jul 2010. Specijalista pedijatrije, Medicinski fakultet Univerziteta u…

Više informacija

Prof. dr sci. med. Nataša Cerovac – neurolog

Obrazovanje: 1990. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. 1990. – 1991. Obavila obavezan lekarski staž u klinikama Medicinskog fakulteta 1991. Položen stručni ispit za doktora medicine. 1993. – 1997. Specijalizirala neurologiju…

Više informacija

Dr Radule Vukićević – pedijatar – kardiolog

OBRAZOVANJE Diplomirao je na medicinskom fakultetu u Beogradu 1995. godine. Specijalistički ispit iz pedijatrije položio 2001. godine na Institutu za majku i dete “dr Vukan Čupić”. Subspecijalistički ispit iz oblasti…

Više informacija

Psihijatrija

Mr sci. med. dr Vesna Ranđić Avakumović

AKADEMSKO OBRAZOVANJE: godine završila studije sa opštim uspehom 9.74 i ocenom 10 na diplomskom ispitu. godine nakon obavljenog opšteg staža položila stručni ispit za doktora medicine. 1996/97.godine upisala prvu godinu…

Više informacija

Estetska hirurgija i Anti-Aging

Dr Nataša Popović

Specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije EDUKACIJA Specijalistički ispit, Predsednik komisije Dr Miodrag Colić  (Jan 2008) KCS, Klinika za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, Beograd Univerzitetska Dečija Klinika, Tiršova 10,…

Više informacija