facebook
gif

Pozovite call centar

011/311-85-91

ili

zakažite pregled

Online formularom

zakažite pregled

Doktori

Hirurgija i dermatohirurgija

Mr sci. med. dr Slaven Radulović – hirurg

AKADEMSKO OBRAZOVANJE: 1983-1989 MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U Beogradu, diplomirao sa srednjom ocenom 9.14 • 1989-1990 završio obavezan jednogodišnji lekarski staž • 1991-1996 Specijalizirao opštu hirurgiju na I Hirurškoj klinici KCS…

Više informacija

Prof. dr sci. med. Danilo Radulović – neurohirurg

Načelnik A odeljenja Neurohirurške klinike Kliničkog centra Srbije. Akademsko školovanje: 1987. Doktor medicine, Medicinski fakultet u Beogradu 1993. Magistarske studije, Medicinski fakultet u Beogradu 1994. Specijalista neurohirurgije, Medicinski fakultet u…

Više informacija

Prof. dr sci. med. Slavko V. Matić –hirurg

Akademsko obrazovanje 1989.godine diplomirao Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1994.godine završio specijalizaciju iz Opšte hirurgije na Prvoj hirurškoj klinici Instituta za bolesti digestivnog sistema KCS. 1997.godine položio magistarski ispit (Smer:…

Više informacija

Ass. Dr Slavenko Ostojić – hirurg

Dr. sci. med, specijalista Opšte hirurgije. Akademsko obrazovanje 1991.godine  diplomirao na Medicinskom fakultetu –  Univerzitet u Beogradu . 1998.godine specijalistički ispit iz opšte hirurgije položio na Medicinskom fakultetu u Beogradu….

Više informacija

Ginekologija

Ass. mr sci. med dr Nebojša Zečević

Ass. dr sci. med. dr Nebojša Zečević Email  nebojsa.zecevic1@gmail.com Lični  podaci Datum rođenja:  03. septembar 1971 Mesto rođenja:   Šabac, Republika Srbija Bračni status: oženjen, otac dvoje dece Prosečna ocena tokom…

Više informacija

Dr Darko Lazarević

Radno iskustvo od marta  2007 – Privatna poliklinika Alfa Medica , Novi Beograd, Bul. Zorana Đinđića 106a – poslovi specijaliste ginekologije i akušerstva               …

Više informacija

Dr Tatjana Kilibarda

1995. godine  je završila Medicinski fakulet u Beogradu 2004. godine je stekla zvanje specijaliste iz ginekologije i akušerstva 2005. godine – Jugoslovenska škola za kolposkopiju i klinička obuka iz ginekološke…

Više informacija

Endokrinologija

Prim. dr sci. med. Vesna Mijailović

OBRAZOVANJE Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1986. godine. Specijalizacija iz interne medicine u Kliničkom Centru Srbije 1996. godine Subspecijalizacija iz endokrinologije u Kliničkom Centru Srbije 2005. godine.   AKADEMSKA ZVANJA…

Više informacija

Kardiologija

Mr sci. med. dr Milan Mijailović

Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1985. Godine, Specijalizacija iz interne medicine 1996.godine, uža specijalizacija iz kardiologije 2005.godine. Radno iskustvo i stalna zaposlenja: 1986-1989. god. Dom zdravlja Čajetina, 1989-2004. god….

Više informacija

Dr Snežana Komnenović

Edukacija i profesionalno iskustvo 1986. Matematička gimnazija, beograd 1995. Medicinski fakultet u Beogradu 1995 -1996. opšti staž Klinički centar Srbije 1996. Državni ispit 1997 – do danas koronarna jedinica, Urgentni…

Više informacija

Alergologija - Imunologija

Prim. dr sci. med. Jasminka Šojić Rajčić

Zaposlena u stalnom radnom odnosu u Kliničkom centru Srbije od 1993.god. Specijalistički ispit iz interne medicine položila 1997.god/ocena 5. Magistarski rad, iz oblasti Kliničke i eksperimentalne baketriologije odbranila 1995. godine…

Više informacija

Pulmologija

Dr Stevan Sikimić

Obrazovanje 1978. godina – Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu 1984. godina – Specijalizaciju iz pneumoftiziologije (plućne bolesti i tuberkuloza) završio je u Vojnomedicinskoj akademiji i od tada je stalno…

Više informacija

Gastroenterologija

Mr sci. med. dr Predrag Dugalić

Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu upisuje 1983. godine i diplomira u roku 1989. godine sa prosečnom ocenom 9,96. U toku studija dobitnik je više diploma i priznanja, između ostalog Oktobarske…

Više informacija

Hematologija

Prim. dr sci. med. Rajko Milošević

Obrazovanje: 1986. godine – diplomirao je na Medicinskom fakultetu. Obavezan lekarski (pripravnički) staž obavio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. 1995. godine – položio specijalistički ispit iz Interne medicine sa…

Više informacija

Urologija

Prof. dr Aleksandar Vuksanović

AKADEMSKO OBRAZOVANJE Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Diplomirao 1982. godine, sa prosečnom ocenom 9.36. RADNI ODNOS Zaposlio se na Institutu za urologiju i nefrologiju 1986. godine. Specijalistički ispit iz urologije…

Više informacija

Doc. dr sci. med. Otaš Durutović

Obrazovanje: 1996 – Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, prosek 9,75 (6-10) 2004 – Specijalistički ispit iz urologije 2007 – Magistar medicinskih nauka – oblast urologija – muški infertilitet…

Više informacija

Dr Dragan Paunović

Radno iskustvo: Od 1988-1997.godine – Zdravstveni centar Dr Laza K Lazarević Šabac, od 1997-2008.godine – KBC Dr D Mišović, Dedinje, Beograd, od 2008-2010.godine – Načelnik I kliničkog odelenja Klinike za…

Više informacija

Mr sci. med. dr Dejan Kojić

Akademsko obrazovanje Osnovnu i srednju školu završio u Beogradu. Medicinski fakultet u Beogradu upisao 1989. godine i završio 1997. godine sa prosečnom ocenom 8,20 , a iz kliničkih predmeta 8.94….

Više informacija

Neurologija

Dr Vladisav Nikolić

Medicinski fakultet zavšio u Beogradu. Radio u struci kao aktivno vojno lice. Specijalizaciju iz neuropsihijatrije završio u Ljubljani, a završnu godinu u Beogradu. Po završenoj specijalizaciji radio u Vojnoj bolnici…

Više informacija

Neurooftalmologija

Prim. dr Mirjana Oklobdžija

1973.godine  – Završen Medicinski fakulet u Beogradu. 1980.godine-  Položen specijalistički ispit iz oftalmologije. 1996.godine – Zvanje primarijusa. 1997.godine je stekla zvanje magistra medicinskih nauka na Medicinskom fakultetu u Beogradu, odbranom…

Više informacija

Ortopedija

Mr sci. med. dr Stanko Miličković

Obrazovanje: Srednju školu završio 1986. godine u Beogradu sa odličnim uspehom. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao 1994. godine. Specijalistički ispit iz Ortopedije položio 01.12.2000. godine sa odličnom ocenom….

Više informacija

Otorinolaringologija

Dr Ivan Đorđević

Akademsko i stručno obrazovanje 1999.godine je završio Medicinski fakultet 2000.godine je položen stručni ispit 2005.godine položen specijalistički ispit iz otorinolaringologije 2003.godine – Kurs FESS (funkcionalna endoskopska sinus hirurgija), ORL Klinika…

Više informacija

Dr Jovan Bubalo

Obrazovanje godine – Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu godine – Položen specijalistički ispit na klinici za ORL na Vojno Medicinskoj Akademiji godine – Obuka za ugradnju kohlearnog implanta…

Više informacija

Psihijatrija

Mr sci. med. dr Vesna Ranđić Avakumović

AKADEMSKO OBRAZOVANJE: godine završila studije sa opštim uspehom 9.74 i ocenom 10 na diplomskom ispitu. godine nakon obavljenog opšteg staža položila stručni ispit za doktora medicine. 1996/97.godine upisala prvu godinu…

Više informacija

Reumatologija

UZ Dijagnostika

Dr Jasenka Grebenarović

OBRAZOVANJE Univerzitet: Medicinski fakultet u Beogradu, specijalizacija radiolog Diplomirala 31.08.1982., specijalizirala 07.11.1990. na Vojno medicinskoj akademiji (zvanje lekar spec. radiolog). ISKUSTVO Radiolog u KBC Zvezdara. Od 1998. šef gastrointestinle dijagnostike…

Više informacija

Pedijatrija

Dr Olivera Ostojić – pedijatar – pulmolog

Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu, 1990. godine Specijalistički ispit položila u maju 1998.godine sa odličnom ocenom Kao stipendista Evropskog respiratornog udruženja provela dva meseca – april i maj 2001.godine na…

Više informacija

Prim. dr Draga Karović – pedijatar – neonatolog

Obrazovanje: godine završila Medicinski fakultet u Beogradu. U Kraljevu završila obavezni lekarski staž. godine položila specijalistički ispit iz pedijatrije na ‘Institut za zdravstevnu zaštitu dece i omladine’ Novi Beograd godine…

Više informacija

Dr Miodrag Ignjatović

Pedijatar, neonatolog, doktor nauka, naučni saradnik Medicinskog fakulteta. Rođen je u Beogradu gde je diplomirao i završio postdiplomske studije na Medicinskom fakultetu. Usavršavao se u SAD, Italiji, Mađarskoj i Češkoj….

Više informacija

Doc. dr sci. med. Nataša Cerovac – neurolog

Obrazovanje: 1990. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. 1990. – 1991. Obavila obavezan lekarski staž u klinikama Medicinskog fakulteta 1991. Položen stručni ispit za doktora medicine. 1993. – 1997. Specijalizirala neurologiju…

Više informacija

Estetska hirurgija i Anti-Aging

Dr Nataša Popović

Specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije EDUKACIJA Specijalistički ispit, Predsednik komisije Dr Miodrag Colić  (Jan 2008) KCS, Klinika za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, Beograd Univerzitetska Dečija Klinika, Tiršova 10,…

Više informacija

Dermatologija

Dr Miodrag Lazović

Rođen 1951. godine u Beogradu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju.   Akademsko obrazovanje Diplomirao je 1977. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a zvanje specijaliste iz oblasti…

Više informacija