fbpx
circle cropped5

Mr sci. med. dr Stanko Miličković

Obrazovanje:

Srednju školu završio 1986. godine u Beogradu sa odličnim uspehom.
Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao 1994. godine.
Specijalistički ispit iz Ortopedije položio 01.12.2000. godine sa odličnom ocenom.
Magistar medicinskih nauka od 2000. godine.

 

Kretanje u službi:

Od 1995. do 2000. godine zaposlen u Institutu za ortopedsko – hirurške bolesti “Banjica” u Beogradu kao specijalizant ortopedije.
Od 2000. godine zaposlen u Institutu za ortopedsko – hirurške bolersti „Banjica” kao specijalista ortopedije.
Stipendije i dodatna usavršavanja:
Dobitnik nagrade Evropskog udruženja dečjih ortopeda (EPOS Travelling Fellowship), kao i nagrade Evropskog udruženja ortopeda i traumatologa (EFORT Travelling Fellowship).
Univerzitetska Klinika Eppendorf : Stipendija DAAD (Nemačke akademije nauka za strane državljane). 13. Septembar – 13. Oktobar 2004.
Stipendija AAF (Američko Austrijska fondacija). Spinal Surgery. Salcburg 22. – 28. 01. 2012.
Učestvovao na više kongresa u zemlji i inostranstvu.
Više puta bio na stručnom usavršavanju u inostranstvu.
Autor i koautor u više naučnih radova objavljenih u domaćoj i stranoj stručnoj literaturi.

 

Članstvo:

Član:
– Srpske Ortopedsko Traumatološke Asocijacije (SOTA),
– Udruženja vertebrologa Srbije
– Evropskog udruženja Ortopeda i Traumatologa (EFORT)
– Spine Experts Group (SEG).

 

Uža specijalnost

Hirurgija i lečenje deformiteta kičmenog stuba kod dece i odraslih.
Hirurgija i lečenje degenerativnih oboljenja kičmenog stuba.
Hirurgija primarnih i sekundarnih tumora kičmenog stuba.
Hirurgija i lečenje povreda kičmenog stuba.
Lečenje ortopedskih oboljenja kod dece.