fbpx

Odeljenje

Interna medicina

Interna medicina je grana i specijalnost medicine koja se bavi dijagnostikom i nehirurškim lečenjem bolesti odraslih osoba, naročito oboljenja unutrašnih organa.

Pacijent se obraća lekaru, specijalisti interne medicine, kada ima probleme sa srcem, disajnim organima, organima za varenje, žlezdama sa unutrašnjim lučenjem, krvi i lifnim žlezdama ili bubrezima. Zatim se radi procena zdravstvenog stanja ili dijagnostika uzroka tegoba, a potom i lečenje.

Specijalisti interne medicine prate zdravstveno stanje pacijenata. Vrše dijagnozu i lečenje kako akutnih, tako i hroničnih bolesti ljudi.

 

Internističko odeljenje Alfa MEDICA poliklinke poseduje savremene ultrazvučne aparate kojima obavljamo preglede. Ultrazvučna metoda daje važan uvid o stanju srca, krvnih sudova, jetre, bubrega, slezine, mokraćne bešike, žlezda sa unutrašnjim lučenjem kao i limfnih žlezda.

Primena ultrazvuka zajedno sa elektrokardiografijom (EKG-om), testom opterecenja, 24 satnim snimanjem EKG- a i krvnog pritiska (holter EKG-a i krvnog pritiska), spirometrijom i endoskopskim pregledima spadaju u neškodljive, brze i veoma dragocene dijagnostičke postupke u savremenoj medicini.

Subspecijalizacije Interne medicine:

  • Endokrinologija, dijagnoza i lečenje endokrinog sistema.
  • Alergologija i imunologija, proučavanje i lečenje odbrambenih reakcija organizma
  • Kardiologija, dijagnoza i lečenje srca i krvnih sudova.
  • Urologija, dijagnoza i lečenje urinarnog trakta
  • Gastroenterologija, dijagnoza i lečenje organa za varenje.
  • Hematologija, izučavanje krvi i krvnih elemenata.
  • Onkologija, dijagnostifikovanje i lečenje kancera.
  • Nefrologija, dijagnoza i lečenje bolesti bubrega.
  • Pulmologija, dijagnoza i lečenje pluća i organa za disanje.
  • Reumatologija, dijagnoza i lečenje reumatskih bolesti.

Dijagnostički principi 

Dijagnoza se u početku zasniva na anamnezi i kliničkom pregledu. Nakon uzimanja anamneze i fizikalnog pregleda može se postaviti diferencijalna dijagnoza, ili lista mogućih dijagnoza koja odgovaraju postojećim simptomima. Dalja ispitivanja se sprovode laboratorijskom diagnostikom, metodama vizualizacije rendgen dijagnostike, ultrazvukom, CT, NMR (magnetna rezonanca). Ukoliko je potrebno, pacijent se šalje na interventne zahvate. Dijagnoza se nekad postavlja tek nakon biopsije patološki izmenjenog tkiva i njegove histopatološke obrade.