fbpx

Odeljenje

Kardiologija

Ehokardiografija – ultrazvuk srca

Ehokardiografija ili ultrazvuk srca je dijagnostička procedura prilikom koje se utvrđuje zdravlje srca. Ehokardiografija je bezbolan pregled prilikom kojeg se dobijaju značajni podaci o morfologiji…

Elektrokardiografija – EKG

Elektrokardiogram je grafički zapis električne aktivnosti srca. U pitanju je jedan od najčešće izvođenih testova kojim se brzo i lako dijagnostikuju eventualni problemi sa radom…

Holter EKG

Holter EKG je mali, portabilni uređaj koji se nosi i kontinuirano beleži EKG zapis tokom 24 sata. Ovaj uređaj je koristan kod pacijenata koji samo…

Holter krvnog pritiska

Ambulatorni monitoring krvnog pritiska (AMKP) ili holter krvnog pritiska predstavlja neinvazivnu metodu zasnovanu na mobilnom uređaju koji automatski registruje krvni pritisak. Ovo ispitivanje se vrši…

Pregled lekara supspecijaliste kardiologije

Kardiološki pregled spada u subspecijalističku grupu pregleda interne medicine.  Sastoji se od uzimanja anamneze i fizikalnog pregleda. Anamneza predstavlja uzimanje podataka od pacijenta koji su…

Ultrazvuk srca sa kolor doplerom

Ultrazvuk srca sa kolor doplerom omogućava vizualizaciju protoka krvi kroz srčane komore i krvne sudove korišćenjem Doplerovog efekta. Prijemnik meri promenu frekvence ultrazvučnih talasa nakon…

Kardiologija je dijagnostička i terapijska nauka. Kardiologija, kao grana interne medicine, bavi se poremećajima srca i krvnih sudova. Ordinacije Alfa MEDICA poliklinike opremljene su najsavremenijim aparatima za dijagnostiku i praćenje kardiovaskularnih oboljenja (povišen krvni pritisak, oboljenja srčanih zalizaka, poremećaji srčanog ritma, oboljenja srčanog mišića i perikarda, bolesti srčanih arterija itd). Kardiologija podrazumeva i dopunsku dijagnostiku radi otkrivanja uzroka bolesti srca, ukoliko je to potrebno.

 

Kardiologija je u Alfa MEDICA poliklinici veoma razvijena grana interne medicine, zahvaljujući stručnom timu lekara, ali i najsavremenijoj medicinskoj opremi.

 

Kod nas, na jednom mestu i bez čekanja, možete obaviti detaljne dijagnostičko-terapijske kardiološke preglede:

Kardiološki pregled EKG-om

Elektrokardiogram (EKG) je neinvazivni medicinsko-tehnički postupak registrovanja električnih potencijala koje srce proizvodi svojim radom. Ovom metodom se prati srčani rad putem njegove električne aktivnosti.

 

Ehokardiografija (ultrazvučni pregled srca)

Ehokardiografija ili ultrazvuk srca je dijagnostička procedura prilikom koje se utvrđuje zdravlje srca. Ehokardiografija je bezbolan pregled prilikom kojeg se dobijaju značajni podaci o morfologiji i funkciji srčanog mišića, srčanih zalistaka, dimenzijama srčanih šupljina, brzini protoka krvi kroz srce itd. Kolor dopler tehnika, koja se koristi prilikom ovog pregleda, omogućava vizualizaciju toka i brzine krvi kroz srčane šupljine i krvne sudove, na osnovu čega je procena stanja i stepena oštećenja mnogo preciznija.

 

Test opterećenja srca

Testovi opterećenja se rade u svrhu postavljanja dijagnoze ishemijske bolesti srca kada je ona nepoznata ili u svrhu određivanja prognoze kada je dijagnoza ishemijske bolesti srca već jednom postavljena. Test opterećenja srca izvode osobe i bez srčanih tegoba, sa faktorima rizika (pušači, pacijenti sa prisustvom masnoće u krvi, dijabetečari, genetski predisponirani, pacijenti sa hipertenzijom, fizički neaktivni itd), sve u cilju prevencije i ranog otkrivanja koronarne bolesti.

 

Ambulatorni monitoring krvnog pritiska-AMKP

Ambulatorni monitoring krvnog pritiska (AMKP) predstavlja neinvazivnu metodu zasnovanu na mobilnom uređaju koji automatski registruje krvni pritisak. Ambulatorni monitoring krvnog pritiska (AMKP) se vrši ukoliko se smatra da postoji rizik od hronične hipertenzije (povišen krvni pritisak). Rezultati AMKP-a su od presudne važnosti za postavljanje pravilne terapije za pacijenta.

 

Holter EKG monitoring

Holter EKG monitoring je neivazivna dijagnostička metoda prilikom koje se prati rad srca u dužem vremenskom periodu (najčešće u intervalu od 24h, a po potrebi i duže) uz pomoć malog prenosnog aparata koji pacijent nosi sa sobom u toku dnevno-noćnih aktivnosti. Holter EKG monitoring je veoma bitan s obzirom na to da su potrebe srca za kiseonikom veće kada se čovek kreće nego kada miruje (što je slučaj tokom pregleda).