fbpx

Holter EKG

Cena usluge: 8.000,00 RSD (sa pregledom)

Holter EKG je mali, portabilni uređaj koji se nosi i kontinuirano beleži EKG zapis tokom 24 sata. Ovaj uređaj je koristan kod pacijenata koji samo ponekad imaju simptome dok je zapis ambulatornog EKG-a normalan.

Tokom ispitivanja, 12 elektroda se postavlja na grudi, ruke i noge. Elektrode su povezane sa aparatom koji konstruiše grafički zapis električne aktivnosti srca. Izvodi se u ležećem položaju i traje par minuta tokom kojih pacijent treba da se opusti i da miruje.

Holter EKG monitoring je neivazivna dijagnostička metoda prilikom koje se prati rad srca u dužem vremenskom periodu uz pomoć malog prenosnog aparata koji pacijent nosi sa sobom u toku dnevno-noćnih aktivnosti. Holter EKG monitoring je veoma bitan s obzirom na to da su potrebe srca za kiseonikom veće kada se čovek kreće nego kada miruje (što je slučaj tokom pregleda).

Zašto se radi holter EKG monitoring?

Holter EKG monitoring se radi sa ciljem preciznog ustanovljavanja poremećaja srca. Ukoliko prethodna ispitivanja nisu dala jasnu i preciznu sliku stanja srčanog ritma, uvek se pribegava ovoj metodi. Zahvaljujući ovoj proceduri, naš lekar može detaljno sagledati funkciju srca tokom jednog dana obavljanja svakodnevnih aktivnosti pacijenta. Zbog toga, precizno se može dati tačna dijagnoza, ali i preciznije odrediti terapija.

Kome se preporučuje holter EKG monitoring?

Ukoliko pacijent oseća poremećaje srčanog ritma, nesvestice, bol u grudnom košu, zamaranje i gubitak daha, a da se prethodnim pregledima nije utvrdilo srčano poreklo pomenutih simptoma, ova metoda je neophodan dijagnostički postupak.

Ova metoda praćenja srčanih aktivnosti se može koristiti i u sledećim slučajevima:

  • Otkrivanje i klasifikacija srčanih aritmija kod bolesnika sa srčanom bolešću ili kod bolesnika sa simptomima koji bi mogli biti posledica aritmije
  • Diferencijalna dijagnoza (vrtoglavice, kratkotrajni gubici svesti)
  • Kod pacijenata sa prolaznim aritmijama koje se javljaju u toku noći
  • Nakon infarkta srca ili bolesti srčanog mišića
  • Pre i posle uvođenja novog leka u terapiju srčanih aritmija
  • Kontrola rada pejsmejkera itd.

Holter EKG monitoring  je najsavremenija i najpouzdanija metoda u brzoj i preciznoj dijagnostici poremećaja srčanog ritma u dužem vremenskom periodu.

Nakon 24 sata nošenja aparata, medicinsko osoblje Alfa MEDICA poliklinike skida sa pacijenta holter rekorder, nakon čega se podaci sa aparata prebacuju u kompjuter i kardiolog analizira EKG pacijenta za čitav period nošenja. Kardiolog na osnovu analize EKG-a, uočava da li postoje poremećaji srčanog ritma, poremećaji provođenja srčanog impulsa, epizode ishemije i ukoliko ustanovi nepravilnosti, predlaže dalje lečenje tj. terapiju.

Online zakazivanje: Holter EKG

Molimo vas da popunite i pošaljete upit za zakazivanje pregleda, a u najkraćem mogućem roku će vas naš tim kontaktirati za potvrdu termina.