fbpx

Cenovnik

Poslednja izmena: 17.05.2024.

Pregledi i dijagnostika u ordinaciji

Pregled lekara specijaliste interne medicine

7.000,00 RSD

Kontrolni pregled do 15 dana supspecijaliste alergologije i kliničke imunologije prim. dr sci. med. Jasminke Šojić Rajčić

7.000,00 RSD

Pregled endokrinologa dr sci. med. Gorana Cvijovića

15.000,00 RSD / 18.000,00 RSD sa ultrazvukom štitne žlezde

Pregled endokrinologa prim. dr sci. med. Vesne Mijailović

15.000,00 RSD / 18.000,00 RSD sa ultrazvukom štitne žlezde

Kontrolni pregled do 15 dana endokrinologa prim. dr sci. med. Vesne Mijailović

9.000,00 RSD

Ekspertni pregled endokrinologa prim. dr sci. med. Vesne Mijailović – 3 u.z. pregleda i TANITA merenje

24.000,00 RSD

Pregled endokrinologa prim. dr sci. med. Marka Stojanovića

12.000,00 RSD

Pregled endokrinologa dr med. Svetlane Zorić

9.000,00 RSD

Pregled profesora neurohirurgije dr Branka Đurovića

18.000,00 RSD

Pregled dečijeg neurohirurga prim. dr Mirjane Raičević

9.000,00 RSD

Pregled neurologa dr Aleksandre Radojičić

9.000,00 RSD

Pregled gastroenterologa Prim. mr sci. med. dr Predraga Dugalića

9.000,00 RSD / 12.000,00 RSD sa ultrazvukom abdomena

Pregled gastroenterologa doc. dr sci. med. Dragane Mijač

9.000,00 RSD / 12.000,00 RSD sa ultrazvukom abdomena

Pregled gastroenterologa prof. dr sci. med. Mirjane Stojković

9.000,00 RSD / 12.000,00 RSD sa ultrazvukom abdomena

Pregled kardiologa prof. dr sci. med. Radeta Babića

9.000,00 RSD / 12.000,00 RSD (pregled sa EKG-om i ultrazvukom)

Pregled lekara supspecijaliste dermatologije

od 7.000,00 RSD

od 8.000,00 do 10.000,00 RSD (sa pregledom dermatologa)

Test kockom leda

800,00 RSD

Pregled hematologa doc. dr sci. med. Mirjane Mitrović

9.000,00 RSD

Pregled lekara specijaliste neurologije

od 7.000,00 RSD

Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvuk zglobova

6.000,00 RSD

Ultrazvuk mekih tkiva

6.000,00 RSD

Ultrazvučna dijagnostika sa kolor dopplerom

Kolor doppler krvnih sudova ekstremiteta

6.800,00 RSD

Kolor doppler krvnih sudova vrata

6.800,00 RSD

Kolor doppler krvnih sudova abdomena

6.800,00 RSD

Urologija

Pregled urologa prof. dr sci. med. Aleksandra Vuksanovića

15.000,00 RSD / 18.000,00 RSD sa ultrazvukom urotrakta

Pregled urologa doc. dr sci. med. Otaša Durutovića

15.000,00 RSD / 18.000,00 RSD sa ultrazvukom urotrakta

Ginekologija - pregledi

Kompletan ginekološki pregled sa ultrazvukom i kolposkopijom

10.000,00 RSD

Ginekološki ultrazvuk sa kolor dopplerom

od 7.500,00 RSD

3.500,00 RSD (sa jednim ultrazvučnim pregledom)/ 8.000,00 RSD (sa 2-4 ultrazvučna pregleda)

Ginekologija - intervencije

Utvrđivanje očinstva

34.000,00 RSD

Punkcija ciste jajnika (transvaginalno)

35.000,00 RSD

Napomena: histopatologija, citologija i mikrobiologija nisu uračunati u cenu intervencija.

Ginekologija - intervencije laserom

Histeroskopija

Rejuvenacija (podmlađivanje) lica – ALMA PIXEL CO2

od 48.000,00 RSD

Rejuvenacija (podmlađivanje) lica i vrata – ALMA PIXEL CO2

od 54.000,00 RSD

Rejuvenacija (podmlađivanje) lica, vrata i dekoltea – ALMA PIXEL CO2

od 60.000,00 RSD

Gastopskopija i kolonoskopija u paketu

34.500,00 RSD

Gastopskopija i kolonoskopija u paketu sa anestezijom

49.500,00 RSD

Kolor doppler krvnih sudova ekstremiteta

6.800,00 RSD

Kolor doppler krvnih sudova vrata

6.800,00 RSD

Kolor doppler krvnih sudova abdomena

6.800,00 RSD

Kućna poseta medicinskog tehničara

od 2.400,00 RSD do 5.400,00 RSD (u zavisnosti od lokacije)

Hirurški pregled

7.000,00 RSD

Pregled lekara specijaliste interne medicine

7.000,00 RSD

Kontrolni pregled do 15 dana supspecijaliste alergologije i kliničke imunologije prim. dr sci. med. Jasminke Šojić Rajčić

7.000,00 RSD

Incizija malog apcesa sa previjanjima

od 12.000,00 RSD

Incizija velikog apcesa sa previjanjima

od 18.000,00 RSD

Pregled urologa prof. dr sci. med. Aleksandra Vuksanovića

15.000,00 RSD / 18.000,00 RSD sa ultrazvukom urotrakta

Pregled urologa doc. dr sci. med. Otaša Durutovića

15.000,00 RSD / 18.000,00 RSD sa ultrazvukom urotrakta

Pregled endokrinologa dr sci. med. Gorana Cvijovića

15.000,00 RSD / 18.000,00 RSD sa ultrazvukom štitne žlezde

Pregled endokrinologa prim. dr sci. med. Vesne Mijailović

15.000,00 RSD / 18.000,00 RSD sa ultrazvukom štitne žlezde

Kontrolni pregled do 15 dana endokrinologa prim. dr sci. med. Vesne Mijailović

9.000,00 RSD

Ekspertni pregled endokrinologa prim. dr sci. med. Vesne Mijailović – 3 u.z. pregleda i TANITA merenje

24.000,00 RSD

Pregled endokrinologa prim. dr sci. med. Marka Stojanovića

12.000,00 RSD

Pregled endokrinologa dr med. Svetlane Zorić

9.000,00 RSD

Plasiranje štrajfne sa lekom

1.200,00 RSD

Kauteterizacija krvnog suda nosa

5.500,00 RSD

Infiltracija leka u kućnim uslovima

5.500,00 RSD

EKG u kućnim uslovima

1.700,00 RSD

Ultrazvuk u kućnim uslovima

14.000,00 RSD

Plasiranje katetera u kućnim uslovima

4.300,00 RSD / silikonski kateter 5.000,00 RSD

Obrada rane sa previjanjem u kućnim uslovima

od 11.000,00 RSD do 15.000,00 RSD

Previjanje u kućnim uslovima

od 1.800,00 RSD

Skidanje konaca u kućnim uslovima

3.500,00 RSD

Vađenje krvi u kućnim uslovima

700,00 RSD

Davanje injekcije u kućnim uslovima

700,00 RSD

Infuzija u kućnim uslovima

3.600,00 RSD (jedna flaša infuzije) / 5.200,00 RSD (2 flaše infuzije) / 5.500,00 RSD (3 flaše infuzija)

Vađenje stranog tela iz uha ili nosa

5.500,00 RSD

Biopsija kože i potkožnog tkiva

od 18.000,00 RSD (u cenu nije uračunata cena analize histopatološkog uzorka)

Aspiracija uha

(jedno uho) 2.900,00 RSD / (oba uha) 4.000,00 RSD

Tamponada nosa

5.500,00 RSD

Repozicija preloma

18.000,00 RSD

Repozicija zgloba

5.500,00 RSD

Skidanje gipsa

4.500,00 RSD

Šivenje tetive

36.000,00 RSD

Plastični gips

5.000,00 RSD

Postavljanje gipsa

od 5.500,00 RSD do 18.000,00 RSD

Vađenje krpelja sa AT zaštitom

3.000,00 RSD

Vađenje stranog tela

od 12.000,00 RSD

Šivenje rane

od 12.000,00 RSD (rana na telu) / od 15.000,00 RSD (rana na glavi i vratu) / od 18.000,00 RSD (rana na licu)

Previjanje

od 2.500,00 RSD (previjanje malih rana) / od 5.500,00 (previjanje velikih površina)

Skidanje konaca

2.500,00 RSD

Utvrđivanje očinstva

34.000,00 RSD

Punkcija ciste jajnika (transvaginalno)

35.000,00 RSD

Punkcija abdomena

24.000,00 RSD

Punkcija zgloba

6.000,00 RSD / 9.000,00 RSD (sa infiltracijom leka)

Ultrazvuk zglobova

6.000,00 RSD

Ultrazvuk mekih tkiva

6.000,00 RSD

EMNG – elektromioneurografija

9.000,00 RSD

Primanje infuzije

od 4.900,00 do 6.000,00 RSD

Davanje injekcije sa uračunatom cenom leka

od 1.000,00 RSD do 3.300,00 RSD

Vakcinacija protiv gripa uz kratak intervju sa lekarom

2.500,00 RSD

Oksigeno terapija

1.800,00 RSD

Klizma

9.000,00 RSD

Obrada pupka

2.200,00 RSD

Glikemija iz prsta

500,00 RSD

Intravensko davanje leka

1.900,00 RSD

Davanje injekcije

800,00 RSD

Davanje I.M. injekcije sa Longacephom

1.500,00 RSD (sa 1g Longacepha) / 2.100,00 RSD (sa 2g Longacepha)

Vađenje krvi

400,00 RSD

Infuzija sa lekovima

1 flaša 3.800,00 RSD, 2 flaše 4.400,00 RSD, 3 flaše 5.500,00 RSD

Kućna poseta lekara specijaliste

od 9.000,00 RSD do 16.000,00 RSD (u zavisnosti od lokacije)

Pregled profesora neurohirurgije dr Branka Đurovića

18.000,00 RSD

Pregled dečijeg neurohirurga prim. dr Mirjane Raičević

9.000,00 RSD

Pregled neurologa dr Aleksandre Radojičić

9.000,00 RSD

Pregled gastroenterologa Prim. mr sci. med. dr Predraga Dugalića

9.000,00 RSD / 12.000,00 RSD sa ultrazvukom abdomena

Pregled gastroenterologa doc. dr sci. med. Dragane Mijač

9.000,00 RSD / 12.000,00 RSD sa ultrazvukom abdomena

Pregled gastroenterologa prof. dr sci. med. Mirjane Stojković

9.000,00 RSD / 12.000,00 RSD sa ultrazvukom abdomena

Ginekološki ultrazvuk sa kolor dopplerom

od 7.500,00 RSD

Kompletan ginekološki pregled sa ultrazvukom i kolposkopijom

10.000,00 RSD

3.500,00 RSD (sa jednim ultrazvučnim pregledom)/ 8.000,00 RSD (sa 2-4 ultrazvučna pregleda)

Pregled kardiologa prof. dr sci. med. Radeta Babića

9.000,00 RSD / 12.000,00 RSD (pregled sa EKG-om i ultrazvukom)

Pregled lekara supspecijaliste dermatologije

od 7.000,00 RSD

od 8.000,00 do 10.000,00 RSD (sa pregledom dermatologa)

Test kockom leda

800,00 RSD

Pregled hematologa doc. dr sci. med. Mirjane Mitrović

9.000,00 RSD

Ubrizgavanje Kenaloga

12.000,00 RSD

Lasersko uklanjanje grebena

od 36.000,00 RSD (po prstu)

Protetika nokta – rekonstukcija nokatne ploče

4000,00 RSD po noktu

Pregled lekara specijaliste neurologije

od 7.000,00 RSD

Napomena: histopatologija, citologija i mikrobiologija nisu uračunati u cenu intervencija.

Opšta hirurgija

Hirurški pregled

7.000,00 RSD

Incizija malog apcesa sa previjanjima

od 12.000,00 RSD

Incizija velikog apcesa sa previjanjima

od 18.000,00 RSD

Vađenje stranog tela iz uha ili nosa

5.500,00 RSD

Biopsija kože i potkožnog tkiva

od 18.000,00 RSD (u cenu nije uračunata cena analize histopatološkog uzorka)

Vađenje krpelja sa AT zaštitom

3.000,00 RSD

Vađenje stranog tela

od 12.000,00 RSD

Šivenje rane

od 12.000,00 RSD (rana na telu) / od 15.000,00 RSD (rana na glavi i vratu) / od 18.000,00 RSD (rana na licu)

Previjanje

od 2.500,00 RSD (previjanje malih rana) / od 5.500,00 (previjanje velikih površina)

Skidanje konaca

2.500,00 RSD

Dermatohirurgija

Rejuvenacija (podmlađivanje) lica – ALMA PIXEL CO2

od 48.000,00 RSD

Rejuvenacija (podmlađivanje) lica i vrata – ALMA PIXEL CO2

od 54.000,00 RSD

Rejuvenacija (podmlađivanje) lica, vrata i dekoltea – ALMA PIXEL CO2

od 60.000,00 RSD

Napomena:

  • Cene su orijentacione, u zavisnosti od broja i veličine promena na koži i utvrđuju se nakon konsultacije sa hirurgom
  • Konsultacija hirurga Mr sci. med. dr Slavena Radulovića je besplatna, kao i sve buduće kontrole, previjanja i skidanje konaca
  • PH pregled ukoliko je potreban, dodaje se na navedene cene intervencija

Podologija - stopalo

Ubrizgavanje Kenaloga

12.000,00 RSD

Lasersko uklanjanje grebena

od 36.000,00 RSD (po prstu)

Protetika nokta – rekonstukcija nokatne ploče

4000,00 RSD po noktu

Napomena:

  • Cene su orijentacione i utvrđuju se nakon konsultacije sa hirurgom.
  • Konsultacija hirurga Mr sci. med. dr Slavena Radulovića je besplatna, kao i sve eventualne buduće kontrole, previjanja i skidanje konaca.
  • PH pregled ukoliko je potreban, dodaje se na navedene cene intervencija
  • Tretman lečenja gljivica laserom podrazumeva pedikirsku obradu noktiju koja prethodni laserskom tretmanu; laserski tretman se sastoji od kombinovane upotrebe hladnog (Lunula) i toplog (Pixel CO2) lasera.
  • histopatologija, citologija i mikrobiologija nisu uračunati u cenu intervencija.

Interventne i dijagnostičke procedure

Gastopskopija i kolonoskopija u paketu

34.500,00 RSD

Gastopskopija i kolonoskopija u paketu sa anestezijom

49.500,00 RSD

Plasiranje štrajfne sa lekom

1.200,00 RSD

Kauteterizacija krvnog suda nosa

5.500,00 RSD

Aspiracija uha

(jedno uho) 2.900,00 RSD / (oba uha) 4.000,00 RSD

Tamponada nosa

5.500,00 RSD

Repozicija preloma

18.000,00 RSD

Repozicija zgloba

5.500,00 RSD

Skidanje gipsa

4.500,00 RSD

Šivenje tetive

36.000,00 RSD

Plastični gips

5.000,00 RSD

Postavljanje gipsa

od 5.500,00 RSD do 18.000,00 RSD

Punkcija abdomena

24.000,00 RSD

Punkcija zgloba

6.000,00 RSD / 9.000,00 RSD (sa infiltracijom leka)

EMNG – elektromioneurografija

9.000,00 RSD

Test kockom leda

800,00 RSD

Napomena: histopatologija, citologija i mikrobiologija nisu uračunati u cenu intervencija.

Terapija u ordinaciji

Primanje infuzije

od 4.900,00 do 6.000,00 RSD

Davanje injekcije sa uračunatom cenom leka

od 1.000,00 RSD do 3.300,00 RSD

Vakcinacija protiv gripa uz kratak intervju sa lekarom

2.500,00 RSD

Oksigeno terapija

1.800,00 RSD

Klizma

9.000,00 RSD

Obrada pupka

2.200,00 RSD

Glikemija iz prsta

500,00 RSD

Intravensko davanje leka

1.900,00 RSD

Davanje injekcije

800,00 RSD

Davanje I.M. injekcije sa Longacephom

1.500,00 RSD (sa 1g Longacepha) / 2.100,00 RSD (sa 2g Longacepha)

Vađenje krvi

400,00 RSD

Infuzija sa lekovima

1 flaša 3.800,00 RSD, 2 flaše 4.400,00 RSD, 3 flaše 5.500,00 RSD

Pregledi i dijagnostika u kućnim uslovima

Kućna poseta medicinskog tehničara

od 2.400,00 RSD do 5.400,00 RSD (u zavisnosti od lokacije)

Kućna poseta lekara specijaliste

od 9.000,00 RSD do 16.000,00 RSD (u zavisnosti od lokacije)

Terapija u kućnim uslovima

Infiltracija leka u kućnim uslovima

5.500,00 RSD

EKG u kućnim uslovima

1.700,00 RSD

Ultrazvuk u kućnim uslovima

14.000,00 RSD

Plasiranje katetera u kućnim uslovima

4.300,00 RSD / silikonski kateter 5.000,00 RSD

Obrada rane sa previjanjem u kućnim uslovima

od 11.000,00 RSD do 15.000,00 RSD

Previjanje u kućnim uslovima

od 1.800,00 RSD

Skidanje konaca u kućnim uslovima

3.500,00 RSD

Vađenje krvi u kućnim uslovima

700,00 RSD

Davanje injekcije u kućnim uslovima

700,00 RSD

Infuzija u kućnim uslovima

3.600,00 RSD (jedna flaša infuzije) / 5.200,00 RSD (2 flaše infuzije) / 5.500,00 RSD (3 flaše infuzija)