Cenovnik

Poslednja izmena: 20.09.2022.

Pregledi i dijagnostika u ordinaciji

19.900,00 RSD

Pregled lekara specijaliste interne medicine

7.000,00 RSD

7.000,00 RSD / 9.500 RSD sa ultrazvukom štitne žlezde

Pregled endokrinologa dr sci. med. Gorana Cvijovića

9.000,00 RSD / 12.000,00 RSD sa ultrazvukom štitne žlezde

Ekspertni pregled endokrinologa dr sci. med. Gorana Cvijovića za dijabetes u trajanju od sat vremena

24.000,00 RSD

Pregled endokrinologa prim. dr sci. med. Vesne Mijailović

9.000,00 RSD / 12.000,00 RSD sa ultrazvukom štitne žlezde

Ekspertni pregled endokrinologa prim. dr sci. med. Vesne Mijailović – 3 u.z. pregleda i TANITA merenje

15.000,00 RSD

Kontrolni pregled do 15 dana endokrinologa prim. dr sci. med. Vesne Mijailović

6.000,00 RSD

Pregled profesora neurohirurgije dr Branka Đurovića

12.000,00 RSD

Pregled dečijeg neurohiruga prim. dr Mirjane Raičević

9.000,00 RSD

Pregled neurologa dr Aleksandre Radojičić

9.000,00 RSD

Pregled gastroenterologa mr sci. med. dr Predraga Dugalića

9.000,00 RSD / 12.000,00 RSD sa ultrazvukom abdomena

Pregled gastroenterologa doc. dr sci. med. Dragane Mijač

9.000,00 RSD / 12.000,00 RSD sa ultrazvukom abdomena

Pregled gastroenterologa prof. dr sci. med. Mirjane Stojković

9.000,00 RSD / 12.000,00 RSD sa ultrazvukom abdomena

Pregled lekara supspecijaliste gastroenterologije sa ultrazuvkom abdomena

9.500,00 RSD

1.700,00 (test sa 75g glukoze) / 1.100,00 RSD po proveri vrednosti insulina

7.000,00 RSD / 9.500,00 RSD (pregled sa EKG-om i ultrazvukom)

Pregled kardiologa prof. dr sci. med. Radeta Babića

9.000,00 RSD / 12.000,00 RSD (pregled sa EKG-om i ultrazvukom)

5.800,00 RSD (sa pregledom)

7.700,00 RSD (sa pregledom)

Pregled lekara supspecijaliste dermatologije

od 7.000,00 RSD

od 8.000,00 do 10.000,00 RSD (sa pregledom dermatologa)

2.700,00 RSD (po kompletu)

Test kockom leda

800,00 RSD

2.300,00 RSD

24.000,00 RSD

Pregled hematologa doc. dr sci. med. Mirjane Mitrović

9.000,00 RSD

7.000,00 RSD / 9.500 RSD sa ultrazvukom

Pregled lekara specijaliste neurologije

od 7.000,00 RSD

Ultrazvučna dijagnostika

6.000,00 RSD / sa pregledom endokrinologa od 9.500,00 RSD

6.000,00 RSD

Ultrazvuk zglobova

6.000,00 RSD

6.000,00 RSD

6.000,00 RSD

6.000,00 RSD

Ultrazvuk mekih tkiva

6.000,00 RSD

8.800,00 RSD

Ultrazvučna dijagnostika sa kolor dopplerom

Kolor doppler krvnih sudova ekstremiteta

6.800,00 RSD

Kolor doppler krvnih sudova vrata

6.800,00 RSD

Kolor doppler krvnih sudova abdomena

6.800,00 RSD

Urologija

Pregled urologa prof. dr sci. med. Aleksandra Vuksanovića

9.000,00 RSD / 12.00,00 RSD sa ultrazvukom urotrakta

Pregled urologa doc. dr sci. med. Otaša Durutovića

9.000,00 RSD / 12.000,00 RSD sa ultrazvukom urotrakta

7.000,00 RSD / 9.500,00 RSD sa ultrazuvkom urotrakta

1.650,00 RSD (po brisu)

96.000,00 RSD

96.000,00 RSD

12.000,00 RSD

od 48.000 RSD do 60.000,00 RSD

7.000,00 RSD (sa pregledom urologa)

7.000,00 RSD (sa pregledom urologa)

4.200,00 RSD / 6.200,00 RSD (silikonski kateter)

u analgosedaciji 28.000,00 RSD; sa plasiranjem Timanove sonde 35.000,00 RSD; sa plasiranjem JJ sonde 39.000,00 RSD

od 17.000,00 RSD

Ginekologija - pregledi

5.500,00 RSD

6.000,00 RSD

Kompletan ginekološki pregled sa ultrazvukom i kolposkopijom

9.500,00 RSD

Ginekološki ultrazvuk sa kolor dopplerom

od 7.500,00 RSD

6.000,00 RSD / Papanikolau test 1.200,00 RSD

3.500,00 RSD (sa jednim ultrazvučnim pregledom)/ 8.000,00 RSD (sa 2-4 ultrazvučna pregleda)

Ginekologija - intervencije

11.000,00 RSD

Utvrđivanje očinstva

25.000,00 RSD

Punkcija ciste jajnika (transvaginalno)

35.000,00 RSD

65.000,00 RSD

34.000,00 RSD

plasiranje 4.000,00 RSD / ispiranje 4.000,00 RSD

sa obradom 38.000,00 RSD

43.500,00 RSD

43.500,00 RSD

35.700,00 RSD (sa pregledom, ultrazvukom i uslugom uzimanja uzorka i uzrokovanja)

plasiranje 8.000 RSD / uklanjanje 7.000,00 RSD (sa pregledom i ultrazvukom)

Napomena: histopatologija, citologija i mikrobiologija nisu uračunati u cenu intervencija.

Ginekologija - intervencije laserom

prvi tretman 60.000,00 RSD, drugi i treći tretmani po 48.000,00 RSD

prvi tretman 60.000,00 RSD, drugi i treći tretmani po 48.000,00 RSD

prvi tretman 48.000,00 RSD, drugi i treći tretmani po 36.000,00 RSD

prvi tretman 48.000,00 RSD, drugi i treći tretmani po 36.000,00 RSD

Histeroskopija

46.000,00 RSD (dijagnostička) / od 70.000,00 RSD (operativna)

Napomena: histopatologija, citologija i mikrobiologija nisu uračunati u cenu intervencija.

Opšta hirurgija

Hiruški pregled

7.000,00 RSD

Incizija malog apcesa sa previjanjima

od 12.000,00 RSD

Incizija velikog apcesa sa previjanjima

od 18.000,00 RSD

Vađenje stranog tela iz uha ili nosa

5.500,00 RSD

Biopsija kože i potkožnog tkiva

od 18.000,00 RSD (u cenu nije uračunata cena analize histopatološkog uzorka)

Vađenje krpelja sa AT zaštitom

3.000,00 RSD

Vađenje stranog tela

od 12.000,00 RSD

Šivenje rane

od 12.000,00 RSD (rana na telu) / od 15.000,00 RSD (rana na glavi i vratu) / od 18.000,00 RSD (rana na licu)

Previjanje

od 1.200,00 RSD (previjanje malih rana) / od 5.000,00 (previjanje velikih površina)

Skidanje konaca

1.200,00 RSD

Dermatohirurgija

od 21.600,00 RSD / od 36.000,00 RSD (sa PRP tretmanom)

od 9.000,00 RSD

od 9.600,00 RSD (zavisno od broja i mesta)

od 18.000,00 RSD (u zavisnosti od veličine i mesta promene)

od 18.000,00 RSD (u zavisnosti od veličine i mesta promene)

od 18.000,00 RSD (u zavisnosti od veličine i mesta promene)

od 18.000,00 RSD (u zavisnosti od mesta, veličine i tipa promene)

od 3.600,00 RSD (u zavisnosti od regije, broja i vrste)

Napomena:

  • Cene su orijentacione, u zavisnosti od broja i veličine promena na koži i utvrđuju se nakon konsultacije sa hirurgom
  • Konsultacija hirurga Mr sci. med. dr Slavena Radulovića je besplatna, kao i sve buduće kontrole, previjanja i skidanje konaca
  • PH pregled ukoliko je potreban, dodaje se na navedene cene intervencija

Podologija - stopalo

od 24.000,00 RSD

od 4.500,00 RSD do 8.500,00 RSD po tretmanu (sa pregledom)

jednostrano od 18.000,00 RSD / obostrano od 24.000,00 RSD

od 12.500,00 RSD (prva promena) / 8.500,00 RSD (svaka naredna promena)

od 4.000,00 RSD do 5.500,00 RSD

Ubrizgavanje Kenaloga

12.000,00 RSD

Lasersko uklanjanje grebena

24.000,00 RSD (po prstu)

Protetika nokta – rekonstukcija nokatne ploče

4000,00 RSD po noktu

Napomena:

  • Cene su orijentacione i utvrđuju se nakon konsultacije sa hirurgom.
  • Konsultacija hirurga Mr sci. med. dr Slavena Radulovića je besplatna, kao i sve eventualne buduće kontrole, previjanja i skidanje konaca.
  • PH pregled ukoliko je potreban, dodaje se na navedene cene intervencija
  • Tretman lečenja gljivica laserom podrazumeva pedikirsku obradu noktiju koja prethodni laserskom tretmanu; laserski tretman se sastoji od kombinovane upotrebe hladnog (Lunula) i toplog (Pixel CO2) lasera.
  • histopatologija, citologija i mikrobiologija nisu uračunati u cenu intervencija.

Interventne i dijagnostičke procedure

15.900,00 RSD

25.500,00 RSD

Gastopskopija i kolonoskopija u paketu

34.500,00 RSD

Gastopskopija i kolonoskopija u paketu sa anestezijom

49.500,00 RSD

2.800,00 RSD

36.300,00 RSD

1.400,00 RSD

Plasiranje štrajfne sa lekom

1.200,00 RSD

Kauteterizacija krvnog suda nosa

5.500,00 RSD

Aspiracija uha

(jedno uho) 2.900,00 RSD / (oba uha) 4.000,00 RSD

od 1.100,00 RSD (ispiranje jednog uha) do 1.900,00 RSD (ispiranje oba uveta)

Precovanje sinusa

5.500,00 RSD

Tamponada nosa

5.500,00 RSD

Repozicija preloma

18.000,00 RSD

Repozicija zgloba

5.500,00 RSD

Skidanje gipsa

4.500,00 RSD

Šivenje tetive

36.000,00 RSD

Plastični gips

2.000,00 RSD

Postavljanje gipsa

od 5.500,00 RSD do 18.000,00 RSD

Punkcija abdomena

24.000,00 RSD

Punkcija zgloba

10.000,00 RSD / 12.000,00 RSD (sa infiltracijom leka)

Rektoskopija

5.500,00 RSD

EMNG – elektromioneurografija

8.200,00 RSD

Test kockom leda

800,00 RSD

28.000,00 RSD / 40.000,00 RSD u analgosedaciji

26.000,00 RSD / 38.000,00 RSD u analgosedaciji

Napomena: histopatologija, citologija i mikrobiologija nisu uračunati u cenu intervencija.

Terapija u ordinaciji

Primanje infuzije

od 4.900,00 do 6.000,00 RSD

Davanje injekcije sa uračunatom cenom leka

od 1.000,00 RSD do 3.300,00 RSD

Vakcinacija protiv gripa uz kratak intervju sa lekarom

2.500,00 RSD

Oksigeno terapija

1.800,00 RSD

Klizma

9.000,00 RSD

Obrada pupka

2.200,00 RSD

Glikemija iz prsta

500,00 RSD

Intravensko davanje leka

1.900,00 RSD

Davanje injekcije

800,00 RSD

Davanje I.M. injekcije sa Longacephom

1.500,00 RSD (sa 1g Longacepha) / 2.100,00 RSD (sa 2g Longacepha)

Vađenje krvi

400,00 RSD

Infuzija sa lekovima

1 flaša 3.800,00 RSD, 2 flaše 4.400,00 RSD, 3 flaše 5.500,00 RSD

Pregledi i dijagnostika u kućnim uslovima

Kućna poseta medicinskog tehničara

od 2.400,00 RSD do 5.400,00 RSD (u zavisnosti od lokacije)

Kućna poseta lekara specijaliste

od 9.000,00 RSD do 16.000,00 RSD (u zavisnosti od lokacije)

Terapija u kućnim uslovima

Infiltracija leka u kućnim uslovima

5.500,00 RSD

EKG u kućnim uslovima

1.700,00 RSD

Ultrazvuk u kućnim uslovima

14.000,00 RSD

Plasiranje katetera u kućnim uslovima

4.300,00 RSD / silikonski kateter 5.000,00 RSD

Obrada rane sa previjanjem u kućnim uslovima

od 11.000,00 RSD do 15.000,00 RSD

Previjanje u kućnim uslovima

od 1.800,00 RSD