fbpx

Frenulotomija

Cena usluge: 18.000,00 RSD

Frenulotomija je rutinska urološka hiruška intervencija koja se zasniva na presecanju frenuluma. Obavlja se u situacijama kada je frenulum skraćen zbog čega nedovoljna dužina izaziva poteškoće u odvijanju svakodnevnih aktivnosti muškarca.

Kako se vrši frenulotomija?

Frenulotomija se najčešće obavlja u lokalnoj anesteziji i traje veoma kratko, a nakon obavljene intervencije rana se zatvara šavovima, zbog čega je neophodno minimalno 10 dana apstinencije od seksualnog odnosa.

U današnje vreme, sa napretkom tehnologije intervencija je minimalno bolna i neinvazivna. Obavlja se najčešće radiotalasnom metodom – radiotalasnim nožem, pomoću kojeg se vrši momenatalno presecanje frenuluma.

Rizici prilikom frenulotomije

Rizik za stvaranje ozbiljnog problema je minimalan ili gotovo nikakav. Mada su posledice poput oticanja, blagog krvarenja i blagog bola (prilikom erekcija) normalne pojave.

Online zakazivanje: Frenulotomija

Molimo vas da popunite i pošaljete upit za zakazivanje pregleda, a u najkraćem mogućem roku će vas naš tim kontaktirati za potvrdu termina.