fbpx

Odeljenje

Pedijatrija

Pedijatri su lekari posebno obučeni za rad sa novorođenčadima, bebama, decom, adolescentima i mladima, najčešće do 16. godine starosti. Ipak, ovu starosnu granicu treba uzeti sa rezervom. Mnogi stručnjaci protive se davanju starosnih granica, verujući da ta granica zavisi od fizičkog i mentalnog razvoja deteta.

Deca se od rođenja podvrgavaju redovnim fizičkim i mentalnim promenama koje se nastavljaju tokom odrastanja. Sam razvoj i zdravstveno stanje deteta procenjuje se na osnovu uobičajenih i definisanih standarda za njihov uzrast. Lekari pedijatri dijagnostikuju medicinska stanja dece, nakon čega se bave lečenjem bolesti individualnim pristupom.

Brojni lekari specijalisti pedijatrije zaposleni na poliklinici Alfa MEDICA mogu dijagnostikovati i lečiti različita medicinskih stanja kod dece, uključujući:

 • Redovne pedijatrijske preglede
 • Ultrazvučne preglede dece
 • Sezonske respiratorne infekcije
 • Sezonske alergijske promene
 • Hronične bolesti respiratornog sistema
 • Infekcije urinarnog trakta kod dece
 • Različite vrste hiruških promena na koži
 • Hiruške intervencije urologa
 • Dermatološke promene na koži
 • Hronične bolesti i stanja neurohiruške i neurološke prirode
 • Urođena i stečena hematološka stanja kod dece

Pedijatri obavljaju i širok spektar zdravstvenih usluga koje se kreću od zdravstvenih pregleda do tretmana složenih medicinskih stanja.

Pedijatri uglavnom obavljaju sledeće postupke:

 • fizički pregled
 • davanje vakcinacija
 • lečenje povreda, uključujući prelome i iščašenja
 • procena telesnog, emocionalnog i socijalnog razvoja deteta
 • propisivanje lekova, poput sredstva za ublažavanje bolova i antibiotika
 • pružanje opštih zdravstvenih saveta
 • povezivanje porodica sa drugim pedijatrijskim specijalistima onda kada je to neophodno

Pedijatrijski specijalisti stiču dodatno obrazovanje i obuku o određenim tretmanima i dijagnostičkim postupcima. Na primer, pedijatrijski specijalista za srce (kardiolog) ima napredno znanje i iskustvo u lečenju srčanih oboljenja kod dece.

Kada se obavlja pedijatrijski pregled?

Roditelji mogu svoje dete odvesti na pedijatrijski pregled u okviru periodične redovne posete. Ovakva vrsta pregleda prilika je da roditelji lekaru potave bilo koja pitanja u vezi sa zdravljem svog deteta. Pedijatri takođe mogu davati vakcine tokom ovih poseta, onda kada je to potrebno.

Procene su da 1 od 6-oro dece uzrasta od 3 do 17 godina ima najmanje jedan problem sa razvojem ili ponašanjem. Rano otkrivanje i lečenje mogu dovesti do boljih dugoročnih ishoda naročito kada su u pitanju mala deca.

Tokom posete, pedijatar procenjuje fizički i emocionalni razvoj deteta. Takođe lekar može postavljati pitanja o detetovim navikama u vezi sa ishranom, spavanjem i socijalizacijom. Pedijatri mogu obavestiti roditelje i vaspitače ako njihovo dete ima bilo kakve znakove koji ukazuju na fizički problem ili problem u ponašanju.

Preporučuje se da roditelji obave pregled svog deteta oko sedam puta u toku prve godine. Deca od 1 do 2 godine treba da idu kod pedijatra jednom na 3 do 6 meseci.

Roditelji treba da obave hitnu posetu pedijatru ako dete ima temperaturu od 40° C ili više ili ako je groznica praćena napadima, konvulzijom, stalnim plačem ili problemima sa disanjem. Hitna nega neophodna je i ako je beba mlađa od 2 meseca i ima rektalnu temperaturu od 38° C.

Ukoliko primetite bilo kakve zdravstvene probleme kod svoje dece, preporučuje se da se pregled pedijatra obavi u što kraćem roku kako bi se sprečio eventualni razvoj bolesti i kako bi se postojeće stanje što pre dijagnostikovalo nakon čega bi se moglo pravovremeno pristupiti terapiji i planu lečenja