fbpx
Cerovac Natasa

Doc. dr sci. med. Nataša Cerovac – neurolog

Obrazovanje:

1990. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
1990. – 1991. Obavila obavezan lekarski staž u klinikama Medicinskog fakulteta
1991. Položen stručni ispit za doktora medicine.
1993. – 1997. Specijalizirala neurologiju u Institutu za neurologiju Kliničkog Centra Srbije i Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu
1997. Položen specijalistički ispit.
1994. Odbranila magistarski rad iz oblasti neurologije pod nazivom “Osobenosti neurološkog razvoja ugrožene novorođenčadi u prve tri godine života”, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2006. Odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom “Značaj rane dijagnostike hipoksično-ishemične encefalopatije u proceni rizika za nastanak trajnih neuroloških poremećaja kod dece do sedme godine života”, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Radno iskustvo:

1992. Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, mesto Šefa odseka za neonatalne neurološke poremećaje
Medicinski fakultet u Beogradu, docent, predmet neurologija.
1999. Izabrana u zvanje asistenta iz uže naučne oblasti Neurologija Medicinskog fakulteta, a reizabrana jula 2003. godine i oktobra 2007. godine.
Od 2002. Radi kao konsultant neurolog na Odeljenju za novorođenu decu Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog Centra Srbije i član je ekspertskog konzilijuma za prenatalnu dijagnostiku neuroloških poremećaja u Univerzitetskoj Dečjoj Klinici u Beogradu.

Predavač je po pozivu od 2003. godine u školi za ultrazvuk u ginekologiji, perinatologiji i reproduktivnoj medicini u organizaciji Jugoslovenskog udruženja za ultrazvuk u ginekologiji i akušerstvu i Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta u Beogradu i u Nacionalnoj školi za neuroangiologiju Udruženja za neuroangiologiju od 2006. godine.

Stručna usavršavanja:

U toku 1997. godine boravila je tri meseca na stručnom usavršavanju na Odeljenju neonatalne neurologije Hammersmith bolnice Univerziteta u Londonu.
Kao dobitnik stipendije koju dodeljuje American Child Neurology Society za 1996. godinu boravila je dve nedelje na stručnom usavršavanju u Salzburgu, a decembra 1997. godine na Medicinskom fakultetu Donjeck Univerziteta u Ukrajini.