fbpx

Odeljenje

Otorinolaringologija

Audiometrija

Audiometrija, je pregled koji traje nekoliko minuta i potpuno je bezbolan. Ovaj test se obavlja kako bi se utvrdio prag sluha pacijenata. Obavlja se kada…

Pregled lekara specijaliste otorinolaringologije

Šta je ORL (otorinolaringološki) pregled sa audiometrijskim testovima? ORL pregled sa audiometrijskim testovima je pregled koji obavlja lekar specijalista otorinolaringologije, čiji je cilj dijagnostikovanje, praćenje…

Šta je otorinolaringologija?

Otorinolaringologija je medicinska grana koja se bavi dijagnostikovanjem i lečenjem oboljenja ušiju, nosa i grla. Otorinolaringolog se najčešće sraćeno naziva ORL lekarom. Pregled se zasniva na pojedinačnom pristupu pregleda oka, uha i nosa pomoću medicinskh instrumenata namenjenih tome. Iako se pregledu pristupa pojedinačno, često se dijagnostika svodi na sintetički pristup odvojenih delove.

Šta leče otolarinolaringolozi?

Kao što je već navedeno specijalisti ORL medicine bave se različitim oboljenjima uha, grla, nosa ali i problemima glave i vrata koji mogu biti povezani sa oboljenjima uha, nosa i/ili grla.

  • Uho: Otolarinolaringolozi su obučeni za medicinsko i hirurško lečenje gubitka sluha, upale uha, poremećaja ravnoteže, buke u ušima (zujanje u ušima), nervnih bolova i poremećaja lica i kranijalnih nerava. Takođe bave se i urođenim poremećajima spoljašnjeg i unutrašnjeg uha.
  • Nos: Nega nosne šupljine i sinusa jedna je od glavnih predmeta bavljenja otorinolaringologa. Otolarinolaringolozi dijagnostikuju, upravljaju i leče simptome izazvanim alergijama. Samim uzrocima alergijske reakcije bavi se alergolog, ali simptome može tretirati ORL lekar. Takođe specijalisti ORL medicine tretiraju i bolesti poput: sinusitisa, poremećaja mirisa, polipa i nazalnu opstrukciju zbog odstupanja septuma.
  • Grlo: Otolarinolaringolozi imaju stručnost u lečenju bolesti larinksa (govorne kutije) i gornjeg digestivnog trakta ili jednjaka, uključujući poremećaje glasa i probleme prilikom gutanja.
  • Glava i vrat: U predelu glave i vrata, otorinolaringolozi su obučeni za lečenje zaraznih bolesti, kako benignih, tako i malignih (kancerogenih) tumora, traume lica i deformacija lica.

Kada je neophodno obaviti pregled otorinolaringologa?

Pregled je neophodno obaviti onda kada primetite neki od pomenutih simptoma. Najčešće će posle primarnog pregleda biti neophdono obaviti kontrolni pregled. S obzirom na usku specijalnost ove medicinske grane, najčešće neće biti neophodno obavljati preglede drugih specijalista. U pojedinim situacijama biće neophodno obaviti ultrazvučni pregled vrata. Kod ozbiljnijih stanja i oboljenja, poput karcinoma, pacijent mora biti upućen na dalju dijagnostiku i bolničko lečenje.