fbpx
circle cropped1 2

Mr sci. med. dr Milan Mijailović

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1985. Godine, Specijalizacija iz interne medicine 1996.godine, uža specijalizacija iz kardiologije 2005.godine.

Radno iskustvo i stalna zaposlenja:

1986-1989. god. Dom zdravlja Čajetina,

1989-2004. god. Specijalni zavod za lečenje bolesti štitaste žlezde,

1996-2004. god. vodio „ Čigota program“,

2004- 2007.god. Poliklinika „Dr Ristić“,

2007-2010. god. Poliklinika Alfa MEDICA,

2005-2017. god. DZ JEDRO.

Akademska zvanja:

Magistar medicinskih nauka od 1997. god.  Magistarska teza: “Hipertenzija i tip distribucije masnog tkiva kod gojaznih osoba”.

Publikacije:

Autor i koautor je u 57 stručnih radova objavljenih u recenziranim časopisima, monografijama i zbornicima radova. 

Dodatne edukacije:

Kurs iz UZ srca i Doppler-a  krvnih sudova vrata.

Strani jezici: engleski

Posebna interesovanja: hipertenzija, gojaznost.

Obavlja: Internističke i kardiološke preglede, ultrazvuk srca, Holter EKG, Holter TA, test opterećenja srca, UZ štitaste žlezde, dopler krvnih sudova vrata.