fbpx
circle cropped1 3

Dr Jesenka Grebenarović

OBRAZOVANJE

Univerzitet: Medicinski fakultet u Beogradu, specijalizacija radiolog
Diplomirala 31.08.1982., specijalizirala 07.11.1990. na Vojno medicinskoj akademiji (zvanje lekar spec. radiolog).

ISKUSTVO

  1. Radiolog u KBC Zvezdara. Od 1998. šef gastrointestinle dijagnostike

Radiolog u IOHB Banjica (2001 – 2009) – Načelnik službe za radiologiju. Od 2010 – šef službe za radiologiju

Radi u privatnom sektoru klasičnu radiologiju, ultrazvuk, dopler i CT.

PROFESIONALNI CILJEVI

Usavršavanje u oblasti radiologije, sticanje novih znanja.