fbpx
Vesna Martić

Doc.dr sci. med. dr Vesna Martić

Medicinski fakultet, kao i osnovnu i srednju školu završila u Beogradu..

Tokom studija učestvovala  na više studenskih kongresa,, a tokom razmenu studenata usavršavala se na Klinici za neurologiju u Beču.

Po završetku studija, tokom volontiranja na Klinici za neurologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, započela magisterijum iz neurologije, gde ga je i odbranila  sa temom “Korelacija humoralnog i celularnog imunskog odgovora kod bolesnika sa miastenijom gravis”

Specijalizaciju iz neurologije obavila na Vojnomedicinskoj Akademiji u Beogradu a po njenom završetku je postala stalan član Klinike za neurologiju VMA gde je i doktorirala sa temom

“Procena razlicitih terapijskih pristupa kod bolesnika sa hroničnom inflamatornom demijelinizacionom polineuropatijom”.

Po završetku specijalizacije, obavila je edukaciju iz elektromioneurografije najpre na VMA, iza čega se u dva navrata  usavršavala iz ove dijagnostičke metode u Kliničkom centru Ljubljana u Sloveniji. Od tada se, pored rada na klinici,  aktivno bavi I ovom dijagnostičkom metodom.

 U nastavi se od 1998. godine , a od 2015. stekla je zvanje profesora neurologije.

  1. god. Objavila knjigu pod nazivom “Infekcije perifernog nervnog sistema”.

Aktivno učestvovala na velikom broju domaćih i medjunardnih skupova; autor je i koautor više desetina stručnih radova.

Aktivno govori engleski i ruski jezik.