fbpx
doktordefault

Dr Vladisav Nikolić

Medicinski fakultet zavšio u Beogradu.

Radio u struci kao aktivno vojno lice.

Specijalizaciju iz neuropsihijatrije završio u Ljubljani, a završnu godinu u Beogradu.

Po završenoj specijalizaciji radio u Vojnoj bolnici ‘Ljubljana’.
U ambulanti VMC Novi Beograd radio kao neuropsihijatar, a zatim je postavljen na mesto Upravnika Vojnomedicinskog centra Novi Beograd.
Istovremeno je obavljao upravne dužnosti i aktivno radio u svojoj struci.

2003. godine penzionisan na svoj zahtev, u činu pukovnika.
Od 2004. godine do 2012. godine radio u DZ Novi Beograd i DZ Obrenovac.

Kao penzioner neprekidno radi kao konsultant u privatnim zdravstvenim ustanovama.