fbpx
Slavenko Ostojić

Ass. Dr Slavenko Ostojić – hirurg

Dr. sci. med, specijalista Opšte hirurgije.

Akademsko obrazovanje

1991.godine  diplomirao na Medicinskom fakultetu –  Univerzitet u Beogradu .

1998.godine specijalistički ispit iz opšte hirurgije položio na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Poslediplomske studije iz oblasti Hirurška anatomija završio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistarsku tezu pod nazivom „Hirurško lečenje i prognostički faktori kod bolesnika sa karcinomom ekstrahepatičnog bilijarnog stabla ” .

2015.godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu doktorsku disertaciju pod nazivom „Značaj izbora resekcionih procedura u lečenju karcinoma Vaterove papile u Tis, T1 i T2 stadijumu“.

 

Radno iskustvo

Zaposlen je kao hirurg specijalista na odeljenju za hepato-biliopankreasnu hirurgiju Klinike za digestivnu hirurgiju – Prve hirurške klinike KCS, i klinički asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 

NAUČNI I STRUČNI RAD

Autor i koautor mnogih radova, koji su objavljeni u stranim i domaćim stručnim časopisima,
prikazani na Evropskim i Svetskim kongresima hirurgije na kojima je aktivno učestvovao.
Redovno učešće na svim domaćim i međunarodnim kongresima iz oblasti hirurgije.

Tokom dugogodišnjeg rada na klinici aktivno učestvuje u vođenju praktične nastave studenata medicine tokom njihove edukacije iz oblasti  osnova kliničke prakse i hirurgije. Stalno je angažovan u radu sa stažerima i specijalizantima hirurgije.

 

  Članstvo u profesionalnim udruženjima:  

Član je sekcije za hirurgiju Srpskog lekarskog društva (SLD)

Jugoslovenskog Udruženja endoskopske hirurgije (JUEH),

Član naučnog odbora Srpskog pankreasnog kluba

Internacionalnog hepato-bilijarnog i pankreasnog udruženja (IHPBA),

Evropskog Pankreasnog Kluba (EPC)