fbpx
Prof. dr Gordana Dedic

Prof dr sci. med. Gordana Dedić

Načelnik Dnevne bolnice Klinike za psihijatriju VMA. Neuropsihijatar, psihoanalitički psihoterapeut, redovni profesor na Medicinskom fakultetu VMA.

Medicinski fakultet u Beogradu je završila 1982. godine, a specijalizaciju iz neuropsihijatrije 1991. godine na VMA. Magistarske studije je završila 1989. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a doktorsku disertaciju je odbranila 1998. godine na VMA. Užu specijalizaciju iz psihoterapije je završila 2008. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Završila je edukaciju iz psihoanalitičke psihoterapije. Poseduje Nacionalni i Evropski sertifikat za psihoterapiju.
U zvanje redovnog profesora je izabrana 2011. godine. Predaje na Medicinskom fakultetu VMA na integrisanim i doktorskim studijama, kao i na master studijama iz psihoterapije na Fakultetu za pravne i poslovne studije u Novom Sadu.
Potpredsednik je Saveza društava psihoterapeuta Srbije. Redovni je član SKAIN (Srpska kraljevska akademija inovacionih nauka).
Dobitnik je priznanja za autorski pouhvat za 2017. godinu Uprave za vojno zdravstvo za knjigu pod nazivom Suicid u vojnoj sredini.
Autor je preko 170 stručnih i naučnih radova, poglavlja u knjigama iz oblasti psihijatrije, psihoterapije i suicidologije. Autor je 9 knjiga.