fbpx
Velibor bora kostic

Dr Velibor Bora Kostić

  • Studije medicine završio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu
  • Specijalizacija iz opšte hirurgije na Institutu Dedinje u Beogradu
  • Specijalizacija  na odeljenju za Plastičnu i rekonstrutivnu hirurgiju u Hospital General Bonsucesso u Brazilu.
  • Paralelno sa specijalističkim studijama, radi na odeljenju za plastičnu, rekonstruktivnu i mikrohirurgiju na INCA u Rio de Zeneiro.
  • Dobitnik nagrada Prof. Ivo Pitangy i Nemer Chedid, koje nose imena brazilskih hirurga čiji je rad ostavio dubok trag u svetskoj plastičnoj hirurgiji
  • Tokom karijere, nebrojano puta je učestvovao na međunarodnim kongresima plastične hirurgije: “Forum on breast surgery consensus and controversies”, “Improvement on rhinoplasty”,  “Carioca meeting of the brazilian society of orthopedics and traumatology (updated  and recycling in hand surgery)”, “Modern techniques of the use of breast implants and prosthesis in augmentation and reconstruction after mastectomy”, “Carica days of plastic surgery”…
  • Kao predavač, gostovao je na više kongresa: “Brazilian congress of plastic surgery”, “V Brazilian congress of videoendoscopy”, “ISAPS congress of the international society of plastic and aesthetic surgery”…
  • Član je Brazilskog udruženja plastičnih hirurga (SBCP), Američkog udruženja plastičnih hirurga (ASPS), Internacionalne konfederacije plastičnih, rekonstruktivnih i estetskih hirurga (ICPSRA) i Internacionalnog udruženja estetskih hirurga (ISAPS)