fbpx
dr sci. med. Milan Lacković

dr sci. med. Milan Lacković

Diplomirao je na Medicinskom Fakultetu u Beogradu, gde je potom završio specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva i odbranio doktorsku disertaciju iz oblasti perinatologije. Trenutno je na subspecijalizaciji iz endokrinologije.

U stalnom je radnom odnosu u KBC “Dr Dragiša Mišović – Dedinje”. Kontinuirano se profesionalno i stručno usavršava u zemlji i inostranstvu, znanje i veštine je unapređivao u nekoliko klinika u Austriji, Nemačkoj, Češkoj i Italiji, i bio stipendista vodećih evropskih udruženja iz oblasti gienkologije i akušerstva. U dva navrata se usavršavao u klinici Agostino Gemeli u Rimu gde je završio i edukaciju iz minimalno invazivne hirurgije u ginekologiji.

Autor je i koautor više od 100 naučnih radova objavljenih u vodećim naučnim časopisima od međunarnodnog značaja, radova prezentovanih na naučnim skupovima i kongresima, kao i poglavlja u stručnoj literaturi. Na Institutu za Medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu dodeljeno mu je zvanje naučnog saradnika.

Aktivno se služi engleskim i nemačkim jezikom.