fbpx
Prim. Mr sci. dr. Dragana Palić Obradović

Prim. Mr sci. dr. Dragana Palić Obradović

Obrazovanje:

 • Primarijus: Od 2005. godine.
 • Subspecijalizacija iz Reumatologije: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2004. Tema odbrane – “Mineralna koštana gustina kod bolesnica sa SLE.”
 • Magistar Medicinskih Nauka: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1991. Oblast reumatologija, tema odbrane – “Promene na srcu i imunološki pokazatelji kod obolelih od SLE.”
 • Specijalistički Ispit iz Interne Medicine: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1984.
 • Doktor Medicinskih Nauka (MD): Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1975.

Profesionalno iskustvo:

 • Stalno Zaposlenje: Privatna zdravstvena ustanova Euromedik, internista reumatolog, oktobar 2016 – april 2020.
 • Konsultant: Poliklinika Alfa Medica Novi Beograd, Poliklinika Putnik Pančevo, ordinacija Artrosport Beograd, DZ Jedro.
 • Dopunski Rad: DZ Voždovac Medigroup od januara 2023.
 • Načelnik Odeljenja IV: Institut za reumatologiju Beograd, 2006-2014.
 • Šef Odeljka za Osteodenzitometriju: Institut za reumatologiju, 1998-2006.
 • Specijalista interne medicine: Institut za reumatologiju Beograd, 1984-1998.
 • Specijalizacija iz Interne Medicine: 1977-1984.
 • Lekar Opšte Prakse: Opšta bolnica Zvornik, Bosna i Hercegovina, 1975-1976.
 • Penzionisana: Od 29.12.2014.

Publikacije i stručni angažman:

 • Više desetina stručnih radova, autor ili koautor, iz oblasti reumatologije.
 • Aktivno učestvovanje na stručnim sastancima i kongresima u zemlji i inostranstvu.
 • Iskustvo u praćenju i lečenju pacijenata sa RA biološkim lekovima od uvođenja biološke terapije na listi RFZO Srbije.
 • Član Konzilijuma Instituta za reumatologiju za primenu biološke terapije kod dece.

Spisak usluga:

 • Fizikalni internistički pregled pacijenta.
 • Reumatološki pregled pacijenta.
 • Tumačenje DEXA nalaza i terapija osteoporoze.
 • Terapija reumatskih oboljenja.
 • Punkcija kolena, davanje periartikularnih i intraartikularnih injekcija.