fbpx
Tatjana Ilić

Mr sci. med. dr Tanja Ilić

RADNO MESTO:

Pedijatar sa stalnim zaposlenjem u Domu zdravlja ”Novi Beograd”.

OBRAZOVANJE:

Magistar medicinskih nauka, oblast fizikalne medicine-Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, jul 2010.

Specijalista pedijatrije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, januar 2005.

Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, jul 1999.

Tehničar za molekularnu biologiju i biohemiju,  VIII beogradska gimnazija, 1990.

RADNO ISKUSTVO:

2014.-2016. Načelnik Službe za zdravstvenu zaštitu dece i omladine,Dom zdravlja”Novi Beograd”.

2015.  Mentor Medicinskog fakultet Univerziteta u Beogradu, za veštine u okviru programa specijalističkog staža.

2013. Pedijtar-konsultant, u Alfa MEDICA poliklinika u Beogradu.

2011-2013. Pedijatar-konsultant, na dopunskom radu, u Domu zdravlja “Dr Ristic” na Novom Beogradu.

2003. Pedijatar na preventivi u privatnim predškolskim ustanovama.

2001-2005. Specijalizant Univerzitetske dečije klinike-Beograd za Dom zdravlja “Novi Beograd”.

2000-2001. Doktor medicine u Službi predškolskog i školskog dispanzera za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Doma zdravlja “Novi Beograd”

1999-2000. Doktor medicine na stažu- VMA.