fbpx
Dr Goran Cvijović

Dr sci. med. Goran Cvijović

Obrazovanje:

Specijalista Interne medicine i Endokrinologije.

Magistratura medicinskih nauka na temu “Sindrom policističnih ovarijuma”

Doktorat medicinskih nauka iz oblasti “Sekrecije insulina i insulinske senzitivnosti perifernih tkiva kod poremećaja metabolizma kalcijuma”.

Profesionalna karijera:

Tokom 20 godina rada u Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije 6 godina (2011-2017) saradnik Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u funkciji Kliničkog asistenta.

Članstvo i učešća u profesionalnim udruženjima:

Učesnik u globalnim kliničkim studijama (LEADER, SCALE, ELIXA, FIASP, CREDENCE,..).

Osnivač firme za medicinski konsalting “Expert Consulting Team”.

Predavač na konferencijama Evroazijskog udruženja Interne Medicine sa sedištem u Sankt Petersburgu, Rusija.

Član Predsedništva Endokrinološke sekcije Srpskog lekarskog društva i član Evropskog udruženja endokrinologa (ESE).