fbpx
doktordefault

Mr sci. med. dr Dejan Kojić

Akademsko obrazovanje

Osnovnu i srednju školu završio u Beogradu.

Medicinski fakultet u Beogradu upisao 1989. godine i završio 1997. godine sa prosečnom ocenom 8,20 , a iz kliničkih predmeta 8.94.

Specijalizaciju iz urologije upisao 1998.godine,  završio 2004. godine sa odličnom ocenom.

Poslediplomske studije iz urologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu upisao je školske 1997/1998. godine, a 2010 odbranio magistarsku tezu pod naslovom : „Prevencija i terapija nozokomijalnih infekcija posle transuretralnih resekcija prostate i tumora mokraćne bešike“.

2011.godine započeta izrada doktorske teze, a Odlukom Naučnog veća Medicinskog fakulteta u Beogradu od 22. 12. 2010. godine imenovana je Komisija za ocenu podobnosti prijavljene doktorske disertacije “Uloga lipopolisaharid-vezujućeg proteina, pojedinačno i u kombinaciji sa interleukinom 6 i prokalcitoninom, kao prediktora postoperativnih infekcijiskih komplikacija i sepse posle uroloških operacija ” kandidata dr. Dejana Kojića, u sastavu: 1. Prof dr Miodrag Lazić, 2. Doc dr Vladimir Trajković i 3. Doc dr Jasna Jevđić Medicinski Fakulutet Kragujevac. Mentor Doc dr Predrag Stevanović, komentor Prof dr Vinka Vukotić.

 

Radni odnos

Od 01.12.1997. godine radi na Klinici za urologiju Kliničko-bolničkog centra „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“ u Beogradu, a od septembra 2000. godine je u stalnom radnom odnosu. Trenutno radi kao doktor medicine-specijalista magistar, na mestu Šefa Odseka intenzivnog i poluintenzivnog lečenja i nege na Klinici za urologiju.

 

Stručno usavršavanje

  1. godine , kao student, učestvovao je na 6. Evropskoj konferenciji mladih lekara i studenata u Berlinu gde je imao prezentaciju rada pod nazivom „Prezentacija metoda kontrole rađanja u praksi“.
  2. godine u Baceloni, Španija, završio kurseve u organizaciji European School of Urology:

1.Laparoscopy for beginners
2.Prostate cancer – screening, diagnosis and staging
3.Retropubic radical prostatectomy – tips, tricks and pitfalls.

  1. pohađao i bio aktivni učesnik u 3rd Surgical Workshop „Sava Perović“ of complex UroGenital Reconstructive Surgery in Adulthood, Beograd, Srbija.
  2. aktivno učestvovao na Kursu rekonstruktivne urogenitalne hirurgije kod muškaraca i žena u organizaciji Fondacije „Sava Perović“ i KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“.
  3. boravio u Nemačkoj, Gronau, St. Antonius Hospital, na stručnom usavršavanju iz robotske laparoskopske hirurgije u urologiji, gde je i aktivno učestvovao u operativnom radu.
  4. učestvovao u Italiji, Milano, Institutio Europeo di Oncologia, na skupu posvećenom edukaciji i praktičnoj obuci za primenu robotske laparoskopske hirurgije u urologiji.
  5. aktivno učestvovao na workshopu 5th Surgical Workshop of CUGRS „Sava Perović“.

Učesnik je više domaćih i međunarodnih uroloških kongresa (kao predavač ili pasivno), kao i skupova koje organizuje Urološka sekcija SLD-a. Takođe je i autor i koautor u više stručnih radova.

Govori engleski, ruski i nemački jezik.