fbpx
doktordefault

dr Kristina Jovanović – pedijatar – neurolog

Oblast delatnosti: Opšta pedijatrija, pedijatrijska i adolescentna neurologija

Naučno-istraživačka delatnost:
Dečja neurologija

• 2009- 2015. godine- Studije na Medicinskom Fakultetu u Beogradu, diplomirala u junu 2015. godine sa prosečnom ocenom 9,25/10,00.
• 2012- 2013. godine- Student demonstrator na predmetu Patologija
• Jun 2015. godine – Odbranjen diplomski rad na temu: Tumori bubrega
• Jul 2015- januar 2016. godine – Lekarski staž kompletno obavljen na Univerzitetskoj Dečjoj Klinici, na Odeljenju neurologije
• 2015- 2016. godine – Specijalističke akademske studije (SAS) iz oblasti Neonatologije
• April 2017. godine- Odbranjena završna teza iz Specijalističkih akademskih studija iz oblasti Neonatologije na temu: Neuroprotektivni efekti hipotermije kod novorođenčadi sa hipoksičko- ishemijskom encefalopatijom
• Novembar 2016. godine- Učesnik CHOP seminara u Salzburgu iz oblasti Pedijatrijske neurologije, oralna prezentacija prikaza slučaja- Hemimegalencehaly, nagrađena od strane američko- austrijske fondacije
• 2016- 2020. godine- Specijalizacija iz pedijatrije
• Jul 2020. godine- Položen specijalistički ispit iz Pedijatrije, sa najvišom ocenom
• Oktobar 2016. godine- upisala Doktorske akademske studije iz oblasti Neuronauka
• 2015- 2018. godine- Volonter Univerzitetske Dečje Klinike, na Odeljenju neurologije
• Avgust 2018- mart 2020. godine- U random odnosu na određeno vreme na Odeljenju neurologije Univerzitetske Dečje Klinike
• 16.3.2020. godine- U stalnom radnom odnosu na Odeljenju neurologije Univerzitetske Dečje Klinike
• Autor više radova i aktivni učesnik na više kongresa sa domaćim i međunarodnim učešćem.