fbpx
Dr. Mijailović

Prim. dr sci. med. Vesna Mijailović

OBRAZOVANJE

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1986. godine.
Specijalizacija iz interne medicine u Kliničkom Centru Srbije 1996. godine
Subspecijalizacija iz endokrinologije u Kliničkom Centru Srbije 2005. godine.

 

AKADEMSKA ZVANJA

Magistar medicinskih nauka od 1997. godine Magistarska teza: “Endokrinološke i metaboličke karakteristike gojaznih osoba u odnosu na dimenzije ličnosti”.

Doktor medicinskih nauka je od 2007. godine Doktorska disertacija pod nazivom  “Efekat supresivne terapije tiroksinom na veličinu i evoluciju benignih tiroidnih nodusa“

2014 godine – Akademska titula primarijusa

 

PROFESIONALNA KARIJERA (stalna zaposlenja i radno iskustvo)

 

1986-1989. godine Dom zdravlja Čajetina.

1989-2004. godine Specijalni zavod za lečenje bolesti štitaste žlezde, u periodu 1996-2004. godine načelnik bolničke endokrinološke službe.

Od 2004. godine privatna poliklinika “Alfa MEDICA” na mestu direktora poliklinike.

 

DODATNE EDUKACIJE

CME kurs iz ultrazvuka vrata, mekih tkiva i dojki 2006. godine.

CME kurs iz ultrazvuka abdomena 2007. godine.

ČLANSTVO U PROFESIONALNIM UDRUŽENJIMA

Srpsko udruženje za proučavanje gojaznosti

Evropska grupa za proučavanje tiroidnih nodusa od 2002. godine

Evropska tiroidna asocijacija od 2003. godine ( ETA)

Multidisciplinarno udruženje za menopauzu i andropauzu Srbije (MUMIA)

Srpsko tiroidno društvo (STD)

 

PUBLIKACIJE

Autor i koautor je u 57 stručnih radova objavljenih u recenziranim časopisima, monografijama i zbornicima radova

 

POSEBNA INTERESOVANJA:

Bolesti štitaste žlezde, diabetes mellitus, lečenje gojaznosti, sindrom policističnih ovarijuma (PCOS), metabolički poremećaji, reproduktivna endokrinologija.

Obavlja: Internističke i endokrinološke preglede, ultrazvučne preglede štitaste žlezde, dojke i abdomena, ultrazvučno vođenu punkcionu biopsiju štitaste žlezde (FNAB).