fbpx
Tatjana Zivanovic Radnic

Dr sci. med Tatjana Živanović Radnić

OBRAZOVANJE

Osnovne studije:

 • 1997 – 2004. godine: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; prosečna ocena 9,23. Zvanje: Doktor medicine
 • 2004 –2005. godine: Klinički staž na Medicinskom fakultetu u Beogradu u KBC „Dragiša Mišović“ u Beogradu; decembar 2005. godine položen državni ispit za doktora medici

Magisterijum:

 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Magistarska teza pod nazivom “Ispitivanje citoprotektivnih efekata endogenih nukleozida na rast i preživljavanje astrocita pacova kultivisanih in vitro” mentor Dr Ivanka Markovic, Komentor Doc. dr Vladimir Trajković. Odbranjen 23. decembra 2009.godine. Zvanje: Magistar medicinskih nauka
 • Članovi komisije za odbranu: Akademik Ljubisav Rakić, Prof. dr Vladimir Bumbaširević i Doc. dr Aleksandra Isaković.  

Doktorat:

 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Doktorska disertacija pod nazivom “Imunomodulatorni efekti alfakalcidola kod bolesnika sa aktivnim reumatoidnim artritisom”; mentor Prof Šefik-Bukilica Mirjana, komentor Prof Vojinovic Jelena, odbranjena 20. Septembra 2016., Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Zvanje: Doktor medicinskih nauka
 • Članovi komisije: prof. dr Nemanja Damjanov, prof. dr Ivanka Marković, prof. dr Nevena Arsenović Ranin

Specijalizacija:

 • Specijalističke studije iz interne medicine Medicinski fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu. Specijalistički ispit iz interne medicine položen jula 2017. sa odličnim . Zvanje: Specijalista interne medicine.
 • Uža specijalizacija iz reumatologije upisana u septembru 2018. godine

Dosadašnji izbori u naučna zvanja:

 • septembar 2019. klinički asistent na katedri Interne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • 2006-2010. zaposlena na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Institutu za medicinsku i kliničku biohemiju u zvanju asistent pripravnik za nastavu na srpskom i engleskom jeziku
 • 2010. godine izabrana u zvanje asistenta na Institutu za medicinsku i kliničku biohemiju

Profesionalno iskustvo:

 • Od jula 2017.godine Specijalista interne medicine na Institutu za reumatologiju u Beogradu
 • Od septembra 2010. godine u radnom odnosu kao klinički lekar na Institutu za reumatologiju u Beogradu

 

Usavršavanja

 • Perceptorship za spondiloartropatije novembar 2018. Tel Aviv, Izrael
 • Brojni kursevi i sastanci u sklopu obuke za klinički rad (lečenje sistemskih bolesti vezivnog tkiva, zapaljenskih reumatskih bolesti, degenerativnih reumatskih bolesti, osteoporoze)
 • Brojni kursevi i sastanci u sklopu obuke za klinička istraživanja
 • Septembar 2018. Učesnik na EULAR Postgraduate course in rheumatology, Budimpešta
 • Septembar 2017. Učesnik na EULAR Postgraduate course in rheumatology, Beograd
 • April 2013. Učesnik na Kursu muskuloskeletnog ultrazvuka u reumatologiji (srednji nivo) – organizovan od strane Udruženja reumatologa Srbije pod pokroviteljstvom EULAR-a.
 • Mart 2012. Učesnik na Kursu muskuloskeletnog ultrazvuka u reumatologiji (početni nivo) – organizovan od strane Udruženja reumatologa Srbije pod pokroviteljstvom EULAR-a
 • Januara 2011. Učesnik na EULAR/EUSTAR Scleroderma Course
 • 21-24 februar godine: Dobitnik stipendije i učesnik na međunarodnom kursu  “ICGEB theoretical Course: Mouse Genetics; Models for Human Diseases”, Trst, Italija
 • Organizator i predavač na kursevima kontinuirane medicinske edukacije, stručnim radionicima i konferencijama
 • mart 2010. godine: član organizacionog odbora i predavač na kursu kontinuirane medicinske edukacije u organizaciji Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu pod nazivom „SAVREMENI PRISTUP LABORATORIJSKOJ DIJAGNOSTICI DEMENCIJA“; naziv predavanja „Sekrecija i sastav cerebrospinalne tečnosti“
 • novembar 2011. godine: član organizacionog odbora i predavač na kursu kontinuirane medicinske edukacije u organizaciji Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu pod nazivom Kliničko-biohemijski pokazatelji inflamacije“; naziv predavanja „Tehnike za određivanje markera inflamacije“.
 • Učesnik na studentskoj razmeni na klinici Schweizerische Epilepsie Zentrum, Cirih, Švajcarska
 • 1999-2004. Student demonstrator na Institutu za biohemiju, medicinski fakultet u Beogradu

 

Angažovanje na projektima

 • 2005 – 2010. godine: istraživač saradnik na projektu br. 145058 Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije pod naslovom „Molekularni mehanizmi regulacije ćelijske smrti u fiziološkim i patološkom uslovima“ čiji je rukovodilac bio prof. dr Vladimir Bumbaširević.

 

Udžbenici i praktikumi

 • Jedan od autora praktikuma za studente medicine- nastava na engleskom jeziku Biochemistry laboratory practice- workbook, Plješa-Ercegovac, N. Radonjić, M. Matić, T. Živanović Radnić, I. Jeremić, S. Misirlić Denčić, A. Savić Radojević, Tatjana Đukić, Željka Miljković, Tatjana Nikolić Institute of biochemistry, School of Medicine, University of Belgrade, od 2009. godine

 

 

Stipendije i nagrade:

 • 2005-2007 Stipendista Ministarstva nauke i zaštite životne sredine, Republika Srbija
 • 1997/2004 Stipendista fondacije za razvoj stručnog i umetničkog podmlatka, Ministarstvo za sport i omladinu, Republika Srbija
 • 2003 Stipendista Nemačke akademske organizacije DAAD
 • 1998 Septembarska nagrada i plaketa grada Loznice „za predan i istrajan rad i stvaralački doprinos u razvoju trajnih društvenih vrednosti”
 • 1997 Prvo mesto i zlatna medalja na Bioolimpijadi – svetskom takmičenju iz biologije i biohemije održanom u Sankt Petersburgu u Rusiji. Na istom takmičenju dobila i specijalnu nagradu za prezentaciju i proglašena za najuspešnijeg učesnika
 • 1997 Prvo mesto na prijemnom ispitu na medicinskom fakultetu, sa osvojenih maksimalnih 100 poena

 

Oblasti istraživanja

 • Reumatologija, imunologija, molekularna medicina, medicinska i klinička biohemija
 • Molekularni mehanizmi ćelijske smrti: in vitro i in vivo ispitivanje delovanja supstanci
 • Primarne ćelijske kulture: astrociti pacova, periferne mononuklearne ćelije krvi
 • Klinička biohemija: pokazatelji oksidativnog stresa u krvi pacijenata sa reumatoidnim artritisom

Druge veštine

 • znanje engleskog jezika i korišćenje nemačkog jezika
 • Korišćenje Windows XP, uključujući MS Word, MS Power Point, MS Excel, Adobe Acrobat, Adobe Ilustrator CS3, Corel draw 13, Adobe Photoshop i drugih programa

Članstva

 • Lekarska komora Srbije
 • Srpsko lekarsko društvo
 • Udruženje reumatologa Srbije
 • EMEUNET
 • EUSTAR
 • Društvo za Neuronauke Srbije (DNS) i Federation of European Neuroscience Societies (FENS)
 • Biohemijsko društvo Srbije (BDS) i Federation of European Biochemical Societies (FEBS)