fbpx
Dr Bogomir Milojevic 01 modified

Ass. dr sci. med. Bogomir Milojevic

Obrazovanje:

  • 2000-2006 Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu – Doktor medicine;
  • 2008-2013 Doktorirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu, iz oblasti urologije, sa temom doktorske; disertacije: “Preživljavanje pacijenata sa malignim tumorom gornjeg urotelijuma posle nefroureterektomije i faktori rizika za nastajanje tumora mokraćne bešike”;
  • 2017. Položio specijalistički ispit iz urologije – Urolog
  • 2022. Položio subspecijalistički ispit iz onkologije

Zaposlenje:

  • Klinika za urologiju, Univerzitetski Klinički Centar Srbije, od 2009.
  • Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Asistent na predmetu hirurgija (urologija), od 2018.
  • Član projekata „Epidemiološka istraživanja faktora rizika za odabrane poremećaje zdravlja“, Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srbije, od 2011.

Usavršavanje, nagrade i postignuća:

Osvojio je nagradu za najbolji rad pod nazivom: “Prognostic significance of non-muscle-invasive bladder tumor history in patients with upper tract urothelial carcinoma” na EAU 9 th South Eastern European Meeting (SEEM) u Solunu 2013.
Završio je program edukacije “Renal Cell Cancer Academy” u Beču, AKH, kod Professor Manuela Schmidinger, 2013.
Uspešno je završio program edukacije za specijalizante urologije u okviru EAU, 2016. u Pragu.
Aktivno učestvuje na većini međunarodnih i domaćih kongresa urologa i onkologa.
Uključen je u kliničkim istraživanjima faze II i III kao istraživač.

Dr sci med Bogomir Milojević se posebno posvetio izučavanju iz oblasti uro-onkologije, autor je više od 60 radova publikovanih u indeksiranim medjunarodnim časopisima. Radovi su citirani više od 200 puta u Scopus indeksnoj bazi, h-index 12, što samo potvrđuje aktuelnost problema koje dr Bogomir Milojević ispituje u svojim radovima.

Članstvo u profesionalnim udruženjima

  • Srpsko lekarsko društvo (SLD)
  • Udruženje urologa Srbije (UUS)
  • Evropska asocijacija urologa (EAU)