fbpx
Dr Draga Karović

Prim. dr Draga Karović – pedijatar – neonatolog

Obrazovanje:

  1. godine završila Medicinski fakultet u Beogradu.

U Kraljevu završila obavezni lekarski staž.

  1. godine položila specijalistički ispit iz pedijatrije na ‘Institut za zdravstevnu zaštitu dece i omladine’ Novi Beograd
  2. godine – Akademska titula primarijusa

Od 2003. godine u penziji

 

Radno iskustvo:

  1. godine se zaposlila u “Centar za zaštitu majke i dece” u Kraljevu
  2. godine radila u Specijalnoj bolnici za nedonoščad u Beogradu
  3. godine zaposlila se u Ginekološko-akušerskoj bolnici Beograd
  4. godine načelnik neonatologije

U toku dosadašnjeg staža je radila u školskom i predškolskom dispanzeru, savetovalištu za zdravu decu, vakcinaciji, na dečijem odeljenju, odeljenju za nedonoščad i odeljenju za novorođenu decu.

U proteklom periodu je neprekidno u kontaktu sa savremenim dostugnućima u medicini. Učesnik je u više od 30 stručnih radova koji su izlagani na simpozijumima i kongresima.