fbpx
dr Marija Kalaba

Dr Marija Kalaba – pedijatar – kardiolog

Rođena 1974.godine u Beogradu. Nakon završene IX beogradske gimnazije upisuje  Medicinski fakultet u Beogradu na kojem je diplomirala 2001.godine. Obavezni pripravnički staž obavila u KBC Zemun. Na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu zavšila:

  1. godine Specijalizaciju iz pedijatrije (Univerzitetska dečija klinika),
  2. godine Master akademske studije iz Menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite,

2017.godine Užu specijalizaciju iz kardiologije (Institut za majku i dete „Dr Vukan Čupić“).

Objavljeni radovi publikovani na PubMed-u se mogu naći na linku: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=kalaba+marija

U relevantnim svetskim časopisima se (novembar 2020.godine) može naći preko 1500 citata publikacija (google scholar h-indeks 17, i10-indeks 18).