fbpx
Dr Bojan Cegar scaled

Ass. dr med. Bojan Čegar

Rodjen 15.01.1982. u Beogradu

Osnovno i srednje obrazovanje stekao u Moskvi. Medicinski fakultet u Beogradu završio marta 2006 sa prosečnom ocenom 8.54. Volontirao na Klinici za urologiju od 2007, a stalno zaposlen u istoj ustanovi od 2009. Specijalizaciju urologije započeo marta 2011, a specijalistički ispit položio u oktobru 2015 odličnim uspehom. Iste godine dobio nagradu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za najboljeg specijalizanta urologije „Fond Dr M. Smiljković“. Dobitnik nagrade „Karl Storz – I nagrada za najbolji poster u Istanbulu 2010. 6th SEEM 01-02.10.2010.”

Kao specijalista se bavi kompletnom urološkom dijagnostikom, onkohirurgijom, endoskopskim i ostalim procedurama, sa posebnim osvrtom na urinarnu inkontinenciju. Trenutno – doktorand na Medicinskom fakultetu u Beogradu – modul epidemiologija.

Februara 2021. godine izabran za Kliničkog asistenta na katedri za HIRURGIJA SA ANESTEZIOLOGIJOM (urologija) Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Usavršavanja:

  • Primena Mini Sling tehnike u lečenju stress inkontinencije kod žena – Kurs u Amsterdamu, okt 2019.
  • Primena Bulkamida u lečenju stres inkontinencije kod žena – Kurs u Helsinkiju, jan 2020.

Predavanja po pozivu:

  • Kurs KME „Tumorski markeri u urološkoj onkologiji“ 05.12.2012 Medicinski fakultet Beograd – Prikaz slučaja pacijenta sa tumorom bubrega.
  • Simpozijum „Prvi urološki dani – oboljenja prostate“ 11.05.2018. Zlatibor – Predavač sa temom „Tretman koštanih metastaza: Da li primenjujemo optimalnu terapiju?“
  • 13th SEEM EAU, 21-22.09.2018. Beograd Predavač sa temom New trends in treatment of the castration resistant prostate cancer
  • Stručni sastanak – Tretman uroonkološkog pacijenta, Hotel Falkensteiner 16.11.2018 sa temom Tretman koštanih metastaza
  • Kongres UUS 12-13.04.2019 Hotel Hilton sa temom Biohemijski relaps nakon kurativne terapije ACP