fbpx
circle cropped1

Dr Miodrag Ignjatović

Pedijatar, neonatolog, doktor nauka, naučni saradnik Medicinskog fakulteta.

Rođen je u Beogradu gde je diplomirao i završio postdiplomske studije na Medicinskom fakultetu.

Usavršavao se u SAD, Italiji, Mađarskoj i Češkoj.

 

Radio je kao lekar u Banja Luci.

  1. godine vraća se u Beograd i radi u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr V. Čupić”.

Načelnik Odeljenja za ispitivanje i lečenje novorođenčadi, zatim zamenik direktora Pedijatrijske klinike Instituta.

Potpredsednik je  Savezne komisije za zaštitu žena, dece i omladine i planiranje porodice.

Sekretar Republičke komisije za zdravstvenu zaštitu žena, dece i omladine.

Predavač je na postdiplomskim studijama za pedijatriju, perinatologiju-neonatologiju i dečiju neurologiju Medicinskog fakulteta.

Po pozivu i predavač u Ljubljani, Zagrebu, Splitu i drugim centrima prethodne Jugoslavije. Jedan je od osnivača, predsednik i počasni član Predsedništva Sekcije za perinatalnu medicinu Srpskog lekarskog društva.

Sekretar Pedijatrisjke sekcije SLD i član Sekcije za umetnost SLD.

Predsednik je Savezne komisije za ocenjivanje Jugoslovenskog programa zaštite i podrške dojenju (Baby Friendly Program).

Ekspert UNICEF-a, jedan je od ključnih učesnika više programa.

 

Jedan od organizatora i rukovodilac, između ostalih, višegodišnjeg seminara UNICEF-a “Za zdravo i željeno potomstvo, za humanu viziju budućnosti” i predavač u okviru projekta „Životne poruke o zdravlju majke i deteta”.

Kao ekspert UNICEF-a učestvovao je u procenih porodilišta u Banja Luci i proceni zdravstvene zaštite majke i deteta u Gruziji.

Stalni je predavač škola za perinatologiju i pedijatriju.

Urednik i kourednik u više medicinskih knjiga iz oblasti perinatologije.

Jedan je od urednika i autora knjiga  ’’Stručno-metodološko uputstvo za sprovođenje Uredbe o zdravstvenoj zaštiti žena, dece, školske dece i studenata“ i “Primarna zdravstvena zaštita majke i deteta“ .

Koautor je u knjigama „Plućne bolesti“, „Pedijatrijska pulmologija“ i  „Prevencija i rana dijagnoza kongenitalnih anomalija“, „Farmakoterapija u dečjoj pulmologiji”.

Autor je i koator u preko 200 stručnih i naučnih radova, od kojih su neki objavljeni i u inostranoj medicinskoj literaturi.

Učesnik je na svim dosadašnjim kongresima i simpozijuma u oblasti perinatalne medicine u zemlji.

Dobitnik je značajnih nagrada i priznanja.