fbpx
circle cropped

Doc. dr sci.med. Mirjana Mitrović

Obrazovanje:

2003 – Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, prosek ocena 9.89; student generacije: 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/2001)

2009 – Magistar medicinskih nauka na fakultetu Univerziteta u Beogradu (Teza: “Poremećaji hemostaze u Gošeovoj bolesti”)

2011 –  Specijalizacija iz interne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

2016 –  Doktorat na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Teza: “Prognostički faktori rane smrti i relapsa bolesti u akutnoj promijelocitnoj leukemiji”).

2017 –  Uža specijalizacija iz hematologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

2021 – Izabrana za docenta na predmetu Interna medicina

 

Usavršavanja:

2019 –  Tromesečni studijski  boravak u  University of North Carolina Hemophilia and Thrombosis Center, Chapel Hill, Nort Carolina, USA

Profesionalna karijera:

Od 2006. zaposlena na Klinici za hematologiju, Kliničkog centra Srbije

 

Akademska karijera:

Od 2013. klinički asistent, predmet Interna medicina,  na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

 

Publikacije:

Autor i koautor preko 100 naučnih radova, jednog poglavlja knjige i tri medicinska vodiča

 

Dostignuća i priznanja:

2008 –  The best poster of  Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders

2015 –  Award for academic excellence – Salzburg Medical Seminars Hematology, Austrian American Foundation

2019 –  Reach the World ISTH fellow ship

 

Professional Membership:

Srpsko lekarsko društvo

European Hematology Association (EHA)

International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH)

 

Oblasti interesovanja:

Benigna hematologija sa poremećajima hemostaze i trombozom