fbpx
Dr Srboljub Arsić

Dr Srboljub Arsić

Mr sci. dr Srboljub Arsić

specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista fertiliteta i steriliteta


AKADEMSKO OBRAZOVANJE:

 • Medicinski fakultet u Nišu, 1992 godine, Doktor medicine, Prosečna ocena: 7,78.
 • Medicinski fakultet u Nišu, 1999 godine, Doktor specijalista ginekologije i akušerstva,  Ocena: odličan.
 • Univerzitet  Ujedinjenih Nacija, 2009 godine, Evropski centar za mir i razvoj, Magistar nauka Zdravstvenog menadžmenta,
 • Medicinski fakultet u Beogradu, 2010 godine, Uža specijalizacija: Fertilitet i sterilitet, Ocena:10.
 • JUEH, Beograd, 2000 godine, Licenca I i II nivoa-ginekološka laparoskopija.
 • GAK ”Narodni front” Beograd, 2001 godine, Jugoslovenska škola za patologiju cerviksa,vagine,vulve i kolposkopiju.
 • GAK ”Narodni front” Beograd, 2002 godine. Ginekološka citologija.

Radno iskustvo

 • 1993 – 2013.god. –  ZDRAVSTVENI CENTAR VRANJE, Bolnica, GAO – Specijalista ginekologije i akušerstva, Supspecijalista fertiliteta i steriliteta. Citolog, Šef ginekološke endoskopije i operativnog odeljenja,
 • Ginekološko-akušerska ordinacija”Materna Medica”, Vranje 27 mart br 1, Stručni saradnik.
 • 2003 god. i dalje –  Ginekološko-akušerska ordinacija ”Materna Medica”, Vranje 27 mart br 1, Stručni saradnik. Ginekologija i akušerstvo, fertilitet i sterilitet, kolposkopija, citologija, histeroskopija.
 • Samostalno izvodjenje laparoskopskih ginekoloških operacija.
 • Samostalno izvodjenje histeroskopskih operacija.
 • 2010 god. i dalje. – KC Vojvodine, GAK Novi Sad, Zavod za humanu reprodukciju, Planiranje porodice. Stalno zaposlen.
 • 2011 god. i dalje. –  Specijalista ginekologije i akušerstva, Supspecijalista fertiliteta i steriliteta.
 • 2013 god. i dalje. –  Specijalna bolnica “Ferona” Novi Sad. Stručni saradnik. Specijalista ginekologije i akušerstva, Supspecijalista fertiliteta i steriliteta.
 • 2014 god. i dalje. –  Poliklinika “Alfa Medica” Beograd, Bulevar Zorana Ðinđića 106A. Struèni saradnik. Specijalista ginekologije i akušerstva, Supspecijalista fertiliteta i steriliteta.

ČLANSTVO:

2013 god. i dalje –  LEKARSKA KOMORA SRBIJE, REGIONALNA LEKARSKA KOMORA VOJVODINE. licenca br.206667.

ČLAN UDRUŽENJA LEKARA VOJVODINE.