fbpx
sikimic

Dr Stevan Sikimić

Obrazovanje

1978. godina – Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
1984. godina – Specijalizaciju iz pneumoftiziologije (plućne bolesti i tuberkuloza) završio je u Vojnomedicinskoj akademiji i od tada je stalno zaposlen u Klinici za plućne bolesti VMA.

 

Kretanje u službi

1984. godina – Specijalista pneumoftiziolog Drugog pulmološkog odeljenja Klinike za plućne bolesti
1989. godina – Načelnik Ftiziološkog odeljenja Klinike za plućne bolesti
2001. godina -Načelnik Sektora za lečenje Uprave VMA
2006. godina – Načelnik Prvog pulmološkog odeljenja Klinike za plućne bolesti

 

Projekti

1980. godina – Lečenje akutnih upala pluća u vojničkom kolektivu
1983. godina – Palijativno lečenje pleuralnih izliva malignog porekla
2005. godina – Kontrola tuberkuloze u Srbiji

Član je SLD, a od 2006. godine Predsednik je pneumoftiziološke sekcije SLD. Takođe je Predsednik medicinske komisije Rvačke federacije Srbije i član medicinske komisije Svetske rvačke federacije. Stručni radovi i knjige Aktivno učestvovao u stručnom i naučnom radu i objavio 50 radova.