fbpx

Pejronijeva bolest

Pejronijeva bolest ili krivljenje penisa nastaje kao posledica poremećaja procesa zarastanja mikrotraumatskih oštećenja vezivnog omotača penisa kod osoba koje su podložne formiranju ožiljaka. Formiranje kurvature penisa prolazi kroz dve faze. Inicijalni zapaljenski proces u toku akutne faze rezultuje nastankom zadebljanja koje je obično bolno i perzistira tokom 6 do 18 meseci. Potom sledi faza stabilizacije kurvature tokom koje se bol povlači, a zadebljanje očvršćava. Spontana rezolucija je moguća, ali se retko dešava. Zato je važno na vreme prepoznati oboljenje kako bi se tretman što pre otpočeo. Problem krivljenja penisa je uglavnom prisutan među muškarcima starosti od 45 do 60 godina, ali može pogoditi i tinejdžere.

Zašto nastaje krivljenje penisa?

Tačan uzrok i mehanizam bolesti nisu do kraja razjašnjeni, ali se smatra da postoji poremećaj u normalnom odgovoru tkiva na oštećenje čvrstog, vezivnog omotača penisa koji se naziva tunika albuginea. Mikrotraume pomenutog omotača izazivaju zapaljensku reakciju koja se normalno završava potpunom regeneracijom i obnovom oštećene regije. Međutim, kod pacijenata sa Pejronijevom bolešću postoji abnormalan odgovor tokom kojeg se deponuje više vezivnog tkiva nego što bi trebalo zbog čega se formira ožiljak. Taj ožiljak se tokom sazrevanja kontrahuje i tako dovodi do krivljenja. Tačan uzrok formiranja ovog ožiljka je nepoznat, ali se pretpostavlja da postoji deficit određenih metaloproteina, kao i poremećaj u lučenju pojedinih medijatora inflamatorne reakcije.

Kako se postavlja dijagnoza?

Za dijagnozu oboljenja neophodan je pregled lekara specijaliste urologije. Pored kliničkog nalaza, važni su simptomi i opis progresije bolesti. Pacijenti obično prijavljuju bol i žale se na zadebljanje na penisu. Bolest se može javiti nakon povrede penisa ili je se pacijenti ne moraju sećati. Pejeronijeva bolest je nakada povezana i sa ostalim poremećajima sa ožiljavanjem tkiva poput Dipitrenove kontrakture i plantarne fibromatoze, a češća je među dijabetičarima i nakon radikalne prostatektomije.
Usled krivljenja penisa javljaju se problemi sa erekcijom i seksualnim odnosima što značajno narušava mentalno zdravlje i remeti odnose sa partnerom.

Kako se leči Pejronijeva bolest?

Cilj terapije je postići funkcionalnu pravilnost penisa, što znači da je krivina manja od 30 stepeni. Tada se smatra da pacijent može nesmetano upražnjavati penetrativni seks. Postoji više različitih medikamentoznih i hirurških terapijskih opcija. Za određivanje najpovoljnijeg terapijskog plana neophodan je urološki pregled.