fbpx
gif

Pozovite call centar

011/311-85-91

ili

zakažite pregled

Online formularom

zakažite pregled

Dijagnostika ženskog steriliteta

Dijagnostika ženskog steriliteta

Dijagnostika ženskog steriliteta je veoma dugotrajan proces i zahteva veliko strpljenje kako pacijentkinje tako i lekara. To, pre svega,  podrazumeva detaljnu anamnezu, ginekološki pregled i dopunska ispitivanja. Po utvrđivanju analiza moguća je vantelesna oplodnja.

Dopunska ispitivanja su svakim danom sve brojnija i kompletnija i dele se na dve velike grupe:

 • Organska ispitivanja– kojima se utvrđuje faktičko stanje, odnosno, organske promene na pojedinim delovima genitalnog trakta.
 • Funkcionalna ispitivanja– podrazumevaju ispitivanje funkcionisanja pojedinih segmenata genitalnog aparata

 

Dijagnostika ženskog steriliteta – Organska ispitivanja

HSG (histerosalpingografija) Ovom metodom se najbolje dijagnostikuju izgled,  veličina i eventualne anomalije. Sastoji se u ubrizgavanju kontrasta u unutrašnje polne organe i pravljenju rendgenskih snimaka. Omogućava da se utvrdi prohodnost  jajovoda. Može da lokalizuje prepreku, ustanovi oblik i pravilnost materične šupljine i jajovoda. Koristi se i u terapijske svrhe, jer može da otkloni neke prepreke. Indikacija za HSG je na prvom mestu infertilitet. Kontraindikacije su sva febrilna stanja, akutne i subakutne upale spoljašnjih i unurašnjih genitalnih organa i graviditet. Ukoliko se na HSG pronađu bilo kakve promene, histeroskopija može da reši brojne promene u uterusu.

Histeroskopija podrazumeva optičko ispitivanje, odnosno inspekciju materiče šupljine i eventualnih promena u njoj. Glavne indikacije su anomalije materice, sterilitet, krvarenja iz materice, polipoza endometrijuma, sinehije.

Novija metoda je scintigrafija tuba, gde se obeleženi radiomarkeri prate i na osnovu toga se utvrđuje prohodnost  jajovoda. Prohodnost je samo jedan od momenata za nastanak trudnoće, ali tuba ima i određenu ulogu u njenom nastanku u smislu kvaliteta sluzokože, motiliteta, njene treplje treba da funkcionišu, pH sredina treba da bude uredu, ne treba da bude zapljenskog infiltrata itd. Praćenjem markera se mogu videti talasasti pokreti tube, brzina prolaska kroz jajovode, eventualne prepreke itd.

Ultrazvukom se otkrivaju promene u veličini i položaju materice, kao i postojanje tumora, priraslica i drugih deformacija.

Može se raditi i laparoskopija i laparotomija u smislu totalne evaluacije. Ona je, ne samo dijagnostička već i terapijska metoda različitih patoloških stanja (ciste, endometrioza, miomi, adhezije).

 

Dijagnostika ženskog steriliteta – Funkcionalna ispitivanja

Postkoitalni test ukazuje na neslaganje između partnera jer se zasniva na interreakciji između sperme i cervikalnog mukusa. Izvodi se 1 – 3 dana pre ovulacije, što se određuje folikulometrijom, a 2 – 12 časova posle odnosa. Savetuje se da se prethodno napravi apstinencija od polnih odnosa 48 sati. Pozitivan test podrazumeva da cervikalni mukus pokazuje adekvatne karakteristike za ovulatorni period, da je prisutan fenomen papratizacije, da ima rastegljivost veću od 5 cm i da u njemu postoji najmanje 5 progresivno pokretnih spermatozoida na jednom vidnom polju.

Drugi test koji se koristi je kontakt sperma – mukus, gde spermatozoidi treba da pokažu progresivno kretanje i da prođu 2 cm u muku za 1 sat.
I jedan i drugi test govore o postojanju izvesnog problema, nepovoljne cervikalne sredine i eventualnih imunoloških poteškoća, što je indikacija za traženje antispermatozoidnih antitela.

Bazalna telesna temperatura – je već napušten metod jer je krajnje nepouzdan.

Serumski nivo progesterona – gde vrednosti veće od 10 nmola/L potvrđuju da se ovulacija dešava.

Endometrijalna biopsija – odnosno, prisustvo sekretorne histološke slike u drugoj fazi ciklusa,  podrazumeva histološku analizu delića sluzokože dobijene eksplorativnom ili jednoproteznom kiretažom ili aspiracijom.

 

Uzroci ženskog steriliteta 

 • Godine starosti su značajan uzrok steriliteta, naročito kod žena. Mogućnost steriliteta (infertiliteta) kod žena između 35-44 godine života je duplo veća u odnosu na žene između 30-35 godine.
 • Hormonski poremećaji – poremećaji sa menstrualnim ciklusom, menopauza ili poremećaji ovulacije i razvoja jajne ćelije, smanjenje ovarijalne rezerve, prekomerna gojaznost, ekstremna mršavost, poremećaj rada štitne žlezde, povišene vrednosti prolaktina, povišene vrednosti muških hormona, preterana fizička aktivnost, stres itd.
 • Neprohodnost jajovoda je najčešći uzrok steriliteta (40-50%). Može biti delimična ili potpuna, a najčešće je uzrokovana upalom, endometriozom, postojanjem priraslica nastalih nakon operacija u maloj karlici (operacija slepog creva, jajnika, cista na jajniku i sl.), prethodnom vanmateričnom trudnoćom itd.
 • Slabija funkcija jajnika, koja ima za posledicu izostanak ovulacije (pojavljuje se i kod žena koje imaju naizgled uredne menstruacije)
 • Anomalije materice
 • Endometrioza (ćelije sluznice materice van materice)
 • Polipi, pregrade i miomi
 • Policistični jajnici i policistični sindrom
 • Promene na grliću materice
 • Zapaljenja, tumori, urođene anomalije
 • Imunološki problem
 • Psihički razlozi – opterećenost željom za trudnoćom, napetost, stres

Lečenje steriliteta žena se sprovodi stimulacijom ovulacije, operacijom, intrauterinom inseminacijom ili vantelesnom oplodnjom. U zavisnosti od uzroka neplodnosti, lečenje se sprovodi u fazama.

Počevši od prvog razgovora sa našim lekarom, pa sve do sofisticiranih metoda asistirane reprodukcije, svojim pacijentima pružamo na jednom mestu sve što savremena medicina nudi kao postupke i metode u dijagnostici i tretmanu bračne neplodnosti.

 

O aktuelnim cenama naših usluga informišite se u našem cenovniku.

Zakazivanje termina, pregleda i besplatnih konsultacija putem telefona: 011/311-85-91 ili popunjavanjem online formulara.

NAPOMENA
Sadržaj web sajta poliklinike nije zamena za profesionalni medicinski savet, dijagnozu ili terapiju i nije prilagođen ličnim potrebama pojedinog korisnika. Informacija sadržana na sajtu je predstavljena sa namerom obrazovanja korisnika u pogledu zdravlja i lečenja. Informacije na sajtu polikliniuke nisu zamena za lekarski pregled i savete medicinskog osoblja niti su sugestija za određeni program lečenja. Cilj informacija na sajtu je da dopuni vašu informiranost o zdravlju i lečenju. U slučaju zdravstvenog problema obratite se lekaru ili drugom stručnom licu u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi. Pre primenjivanja bilo kakvog saveta pročitanog na sajtu poliklinike obavezno se posavetujte sa lekarom.