fbpx
gif

Pozovite call centar

011/311-85-92

ili

zakažite pregled

Online formularom

zakažite pregled

Dijagnostika alergijskih reakcija na lekove

Za postavljanje tačne dijagnoze neohodno je da lekar porazgovara sa pacijentom kako bi se našla uzročno poslednična veza između  unetog leka i nastalih promena.

Na osnovu kliničke slike potrebno je da lekar odredi po kom mehaniznu se  odvija određena neželjena reakcija na lek, što je bitno za dalju dijagnostiku.

Testovi in vivo  podrazumevaju  kožne testove ranog i kasnog tipa.Testovi ranog tipa su prik, intradermalni i subkutani.  Očitavaju se nakon 15 min od nanošenja leka.U kožne testove kasnog tipa spadaju patch testovi ali se retko koriste u medikamentoznoj alergiji.

Ukoliko kožni testovi  nisu dovoljni za dijagnostiku medikamentozne alergije, rade se dozno provokacioni testovi.Test se počinje sa malom dozom leka uz postepeno povećanje doze , do pune terapijske doze.

( osim kod opštih anestetika i jodnih kontrastnih sredstava).

Testovi in vitro se koriste u zavisnosti i po kom mehaniznu se ispoljava alergijska reakcija izazvana lekom..Tako da se kod alergijske reakcije na penicillin mogu odrediti specifičana IgEAt  na penicillin G, V kao I amoksicilin.

Kad god je to moguće osumnjičeni lek treba zameniti sa alternativnim lekom.

O aktuelnim cenama naših usluga informišite se u našem cenovniku.

Zakazivanje termina, pregleda i besplatnih konsultacija putem telefona: 011/311-85-91 ili popunjavanjem online formulara.

NAPOMENA
Sadržaj web sajta poliklinike nije zamena za profesionalni medicinski savet, dijagnozu ili terapiju i nije prilagođen ličnim potrebama pojedinog korisnika. Informacija sadržana na sajtu je predstavljena sa namerom obrazovanja korisnika u pogledu zdravlja i lečenja. Informacije na sajtu polikliniuke nisu zamena za lekarski pregled i savete medicinskog osoblja niti su sugestija za određeni program lečenja. Cilj informacija na sajtu je da dopuni vašu informiranost o zdravlju i lečenju. U slučaju zdravstvenog problema obratite se lekaru ili drugom stručnom licu u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi. Pre primenjivanja bilo kakvog saveta pročitanog na sajtu poliklinike obavezno se posavetujte sa lekarom.