fbpx

Reumatodini artritis

Reumatoidni artritis je hronični inflamatorni poremećaj koji zahvata sinoviju. Ovo oboljenje ne zahvata samo zglobove. Kod nekih pacijenata stanje može da ošteti veliki broj telesnih sistema, uključujući kožu, oči, pluća, srce i krvne sudove.

Reumatoidni artritis je autoimuni poremećaj koji nastaje kada imuni sistem greškom napadne tkiva u telu pacijenta. Ovaj proces je postepen – zapaljenski proces se najpre javlja u samom zglobu, a zatim sa širi na sva tkiva koja sačinjavaju zglob. Na taj način se smanjuje prostor u zglobu, a kao rezultat svega dolazi do erozije tkiva i kostiju, a na kraju i do trajne deformacije zgloba.

Teški reumatoidni artritis, iako je farmacija izuzetno napredovala, i dalje može da izazove fizički invaliditet.

Kod pojedinih tipova reumatoidnog artritisa, poput progresivnog reumatoidnog artritisa dolazi do ubrzane erozije hrskavice usled nagomilavanja zapaljenskih ćelija i tečnosti u sinoviji. Rezultat tog procesa je panus – zadebljano sinovijalno tkivo. Panus proizvodi veći broj enzima koji razaraju hrskavicu, a na taj način se upalni proces konstantno održava i produbljuje. Čitav proces u pojedinim situacijama dovodi, ne samo do razaranja kosti, tkiva i hrskavice, već i do oštećenja drugih organa.

Do danas nije sa sigurnošću utvrđeno koji je uzrok pojave ove bolesti u organizmu. Smatra se da je u pitanju veći broj različitih faktora koji združeno utiču na aktiviranje oboljenja. U pitanju su najverovatnije izmenjeni autoiminski odgovori tela, genetske predispozicije, te virusna/bakterijska infekcija.

Znakovi i simptomi reumatoidnog artritisa mogu uključiti različite faktore:

  • topli i natečeni zglobovi
  • ukočenost zglobova koja je obično jača ujutro i posle duže neaktivnosti tela
  • umor, groznica i gubitak apetita

Rani reumatoidni artritis ima tendenciju da prvo pogađa manje zglobove – naročito zglobove prstiju ruku, i zglobove nožnih prstiju. Kako bolest napreduje, simptomi se često šire na veće zglobove – kolena, članke, laktove, kukove i ramena. U većini slučajeva simptomi se javljaju u istim zglobovima sa obe strane tela (i levo i desno koleno, i levo i desno rame itd.) Oko 40% ljudi koji boluju od reumatoidnog artritisa takođe osećaju i simptome koji se ne odnose na bolove zglobova. Reumatoidni artritis može uticati na mnoge strukture koje nisu povezane sa zglobovima: kožu, pluća, srce, bubrege, pljuvačne žlezde, koštanu srž, krvne sudove… Moguća je i pojava izliva (tečnosti) u kolenima.

Pojedini simptomi mogu se u nekim trenucima gubiti, usled delovanja terapije, ali se neretko obnavljaju nakon završene terapije.