fbpx

Ranice na grliću materice

Ranice na grliću materice su promene u vidu “mrlja” koje se javljaju na sluzokoži grlića. Ove promene mogu biti bezopasne, ali bitno je istaći da su ranice na grliću materice odlična podloga za virusne infekcije koje mogu dovesti do karcinoma grlića koji se teško leči ukoliko se ne otkrije na vreme.

Šta su premaligne promene na grliću materice?

Ranice na grliću materice evoluiraju u premaligne promene usled prisustva virusa (najčešće HPV virusa). Grlić materice je valjkasti deo materice i podeljen je na deo iznad pripoja vagine i deo ispod pripoja vagine. Unutar grlića materice nalazi se kanal koji spaja vaginu sa šupljinom materice i dug je obično oko 2,5 cm. Kanal grlića je prekriven sluzokožom koja sadrži brojne cervikalne žlezde. Do promena dolazi ako se zdravlje sluzokože naruši (uglavnom zbog prisustva virusa), zbog čega se na grliću materice pojavljuju promene u vidu “mrlja”.

Ranice na grlilću materice su uglavnom bezbolne i ne prate ih nikakvi simptomi.

Ukoliko se simptomi ipak pojave, oni su uglavnom u vidu pojačanog vaginalnog sekreta ili krvarenja priikom seksualnog odnosa

Kako se dijagnostikuju ranice na grliću materice?

Ove prekancerogene promene se veoma lako mogu prepoznati redovnim ginekološkim pregledom, konkretno kolposkopijom. Zahvaljujući instrumentu (kolposkopu) koji uvećava od 6 do 40 puta, moguće je videti patološke kolposkopske “slike”. Osim toga, zahvaljujući kolposkopiji, moguće je odrediti koji je tretman potreban, ukoliko je potreban. Kada se prate i blagovremeno tretiraju, prekancerogene promene obično ne prerastaju u karcinom grlića materice.

Lečenje

Ukoliko se kolposkopijom utvrdi da postoji prisustvo prekancerogenih ili kancerogenih promena, odnosno patoloških kolposkopskih slika, potrebno je uraditi biopsiju grlića materice. Biopsijom se uzima uzorak tkiva koji se šalje na histološku analizu, čime se utvrđuje da li su ranice benigne ili maligne. Postoje tri faze promena na grliću materice i u zavisnosti od toga koja je faza u pitanju, postoje različiti pristupi lečenju:

Blago izmenjene ćelije, L SIL

Ukoliko su premaligne promene u početnoj fazi, one se mogu ukloniti laserom, radiotalasima ili elektrokauterizacijom, čime se lečenje završava.

Znatno izmenjene, atipične ćelije, H SIL (CIN II, CIN III i Ca in situ)

U ovom slučaju je neophodno uraditi konizaciju grlića materice, posle čega se deo tkiva šalje na histološku analizu na dalje analize. Ukoliko se konizacijom utvrdi da je promena otklonjena “do u zdravo”, ovom procedurom je lečenje završeno.

Ćelije invazivnog karcinoma

Ukoliko nakon biopsije i konizacije histopatološka analiza potvrdi prisustvo ćelija invanzivnog kacinoma, uglavnom se pristupa radikalnom operativnom lečenju.

Prevencija

Najbolji vid prevencije ovih prekancerogenih promena je redovna poseta ginekologu, prilikom kojih se nesumnjivo može utvrditi prisustvo ranica, čak i kada su one u početnoj fazi. Ginekološki pregledi se moraju vršiti najmanje jednom godišnje ili na šest meseci. U Alfa MEDICA poliklinici, naš ginekolog će na osnovu vašeg intimnog zdravlja utvrditi koliko je često potrebno dolaziti na ginekološke preglede. Ukoliko vodite računa o svom zdravlju redovnim ginekološkim kontrolama, ove promene se mogu veoma lako i uspešno sanirati, čime se sprečava da ranice prerastu u ozbiljan zdravstveni problem.