fbpx
Prof. dr Jagoda Jorga

prof. dr sci. med Jagoda Jorga

Prof. dr Jagoda Jorga, lekar subspecijalista dijetoterapeut

Obrazovanje, diplome i titule:

 • Nacionalni ekspert za gojaznost /European fellow in obesity/od 2004.g
 • Medicinski fakultet Beograd Feb 1993, Doktor medicinskih nauka
 • Medicinski fakultet Beograd, Sep 1992, Subspecijalista iz Ishrane zdravih i bolesnih ljudi
 • Medicinski fakultet Beograd, Feb 1989, Magistar medicinskih nauka
 • Medicinski fakultet Beograd, Feb 1988, Specijalista higijene i medicinske ekologije
 • Medicinski fakultet Beograd, Jun 1979, Doktor medicine

 

Profesionalna biografija:

 • Nakon diplomiranja na Medicinskom fakultetu u Beogradu radila kao lekar u više zdravstvenih ustanova u Mladenovcu, Beogradu, Poreču.
 • Od 1983.godine započinje univerzitestsku karijeru kao asistent pripravnik na Odeljenju Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, a potom u različitim zvanjim radila na Medicnskom fakultetu u Beogradu sve do 2017.godine kada je penzionisana u zvanju redovnog profesora.
 • Nakon toga radi kao nezavisni konsultant iz oblasti hrane i ishrane.
 • Pored rada sa studentima, sve vreme radila u Savetovalištu za dijetetiku sa pacijentima kojima je nutritivna terapija osnovna ili je deo lečenja na zahtev drugih specijalista.
 • Objavila je preko 200 naučnih radova, urednik udzbenika Higijena za studente medicine i ko-autor u više knjga za poslediplomsko usavršavanje.

 

Ostali podaci

Član profesionalnih udruženja : Internacionalne asocijacije za proučvanje gojaznosti , osnivač I potpredsednik Jugoslobenskog udruženja za gojaznost YASO 1997 – 2005., a potom Srpskog udruženja za gojaznost SASO /od 2006-/. Član Srpskog lekarskog društva.

Govori engleski jezik.