fbpx

Angioedem (Angiooedema, Oedema Quincke, Oedema angioneuroticum) je pojava akutnog edema (otoka) kože i sluznica uzrokovana najčešće, ranom, humoralnom reakcijom preosetljivosti (prvi oblik reakcije).

Karakteriše se pojavom otoka kože, sluzokože  gastrointestinalnog trakta, jezika, mekih tkiva lica, glasnih žica, larinksa. Može se javiti samostalno ili udruženo s koprivnjačom. Predstavlja urgentno stanje u medicini jer može dovesti do ugušenja, otoka larinksa i sužavanja lumena glotisa.

Uzrok nastanka angioedema

Ovu reakciju preosetljivosti najčešće uzrokuju konzervansi (Na – benzoat, i dr.), lekovi (acetilsalicilna kiselina, NSAIL, inhibitori angiotenzin konvertaze i dr.) i inhalacioni alergeni.

U zavisnosti od mehanizma nastanka  angioedema  razlikuje se više oblika:

  • angioedem uzrokovan dejstvom histamina, što je i najčešći oblik. Javlja se u odraslom dobu a uzrok je najčešće nepoznat. Za nastanak kliničke slike odgovoran je histamin, kao medijator alergijske reakcije, koji dovodi do  permeabilnosti  krvnih sudova.
  • angioedem može biti izazvan delovanjem lekova iz grupe ACE inhibitiora , koji se koriste u lečenju povišenog krvnog pritiska i srčane slabosti.
  • angioedem uzrokovan nedsatkom  inhibitora C1 estraze. Nasleđuje se autozomalno dominantno. Nedostatak ovog enzima izaziva povećanje koncentracije bradikinina, koji je odgovoran za permebilnost krvnih sudoova, što je i u osnovi nastanka kliničke lsike angioedema. Pojavljuje se često u detinjstvu i mladosti i biva izazvan traumama, operacijama, emocionalnim stresovima. Otoci se javljaju u predelu lica, ekstremiteta ali može da zahvati i gastrointestinalni trakt.

Klinčka slika:

poremećaj gutanja, promuklost, otežano disanje,mučnina, povraćanje, prolivi.

Lečenje angioedema

Terapija  zavisi od stadijuma  u kome se pacijent nalazi i uzroka koji ga je izazvao.Najčešće terapijanposrazumeva kombinaciju antihistaminika, kortikosteroidnih lekova. Kod suženja disajnih puteva radi se endotrahealna intubacija i traheotomija.

Ukoliko se radi o nedostatku inhibitora C1  esteraze onda se on nadoknađuje davnanjem njegovog koncentrata.

Dugoročna terapija sprovodi se određenim preparatima androgenih hormona ili epsilon aminokapronskom kiselinom. Tim pacijentima savetuje se da nose po dve ampule inhibitora C 1 esteraze.