fbpx

Pregled lekara supspecijaliste nefrologije

Cena usluge: 7.000,00 RSD / 9.500 RSD sa ultrazvukom

Šta je nefrologija?

Nefrologija je subspecijalistička grana interne medicine koja se bavi dijagnostikom i terapijom oboljenja bubrega. S obzirom na to da bubrezi kontrolišu vitalne funkcije, nefrolozi su eksperti za primarne bubrežne poremećaje, ali i za sve sistemske posledice bubrežne disfunkcije.

Prevencija, prepoznavanje i terapija ranih stadijuma bubrežnih oboljenja važan su deo generalne prakse interne medicine, a nefrolozi su obično potrebni za rešavanje komplikovanih i uznapredovalih poremećaja. Primeri stanja kojima se bave nefrolozi uključuju primarne bubrežne poremećaje poput glomerulskih oboljenja (glomerulonefritis ili nefrotski sindrom), tubulointersticijalnih bolesti bubrega, tubularnih defekata i efekta različitih toksina na bubrege, uključujući i dijagnostička i terapeutska sredstva. Poznavanje disfunkcije bubrežne vaskulature (poput stenoze renalne arterije), infekcija i neoplazija kao i abnormalnosti bubrega, sabirnog sistema i bešike (poput nefrolitijaze) su važni aspekti nefrološke prakse.

Temeljno razumevanje uključenosti bubrega u sistemska oboljenja (poput vaskulitisa i srčane insuficijencije) izuzetno je važno za  nefrologa, a zbog centralne uloge bubrega u održavanju krvnog pritiska, nefrolozi poseduju znanje i o regulaciji pritiska, što je od posebnog značaja u slučajevima rezistentnim na standardnu terapiju. Nefrolozi su od pomoći i u održavanju nivoa tečnosti, elektrolita i acido-bazne ravnoteže, posebno u naprednim stadijumima bubrežnih oboljenja. Jedna od najvažnijih uloga nefrologa je nadgledanje dijalize (uključujući i hemodijalizu i peritonealnu dijalizu) kod pacijenata sa akutnom bubrežnom insuficijencijom ili onih kojima je potrebna transplantacija.

Koje testove i postupke dijagnostikovanja koristi nefrolog?

Ako posetite nefrologa, on može od Vas zatražiti obavljanje različitih testova i postupaka u cilju dijagnostikovanja oboljenja:

  • Laboratorijska ispitivanja:

Širok spektar testova i analiza može se koristiti za procenu funkcije rada bubrega. Ovi testovi se obično izvode proverom krvi ili urina.

Analize krvi:

  • Brzina glomerularne filtracije – Ovaj test meri da li bubrezi uspevaju da filtriraju krv bet poteškoća. GFR se smanjuje ispod normalnih nivoa kada se pojavi bolest bubrega.
  • Kreatinin serum – Kreatinin je otpadni proizvod i prisutan je u višim nivoima u krvi osoba sa disfunkcijom bubrega.
  • Urea u krvi – Kao i kod kreatinina, pronalazak visokog nivoa ovog otpadnog proizvoda u krvi je znak disfunkcije bubrega.

Testovi urina:

  • Analiza urina – Ovaj uzorak urina odnosi se na pH, specifičnu težinu kao i za prisustvo abnormalnih količina krvi, glukoze, proteina ili bakterija u urinu.
  • Odnos albumina / kreatinina (ACR) – Ovaj test urina meri količinu proteina i albumina u urinu. Albumin u urinu je znak disfunkcije bubrega.
  • Klirens kreatinina – Ovo je mera kreatinina iz uzorka krvi i 24-satnog uzorka urina koji se koristi za izračunavanje količine kreatinina koji je istekao iz krvi u urin.

Postupci

Pored pregleda i interpretacije rezultata laboratorijskih testova, nefrolog takođe može izvesti ili raditi sa drugim specijalistima na sledećim procedurama: ultrazvuk bubrega, CT ili rendgenska dijaliza, uključujući postavljanje katetera za dijalizu biopsije bubrega.

Koja je razlika između nefrologije i urologije

Polja nefrologije i urologije delom se preklapaju jer se obe grane delom bave oboljenjima bubrega. Dok se nefrolog fokusira na bolesti i stanja koja direktno utiču na bubreg, urolog se fokusira na bolesti i stanja koja mogu uticati na muški i ženski urinarni trakt. Urinarni trakt uključuje bubrege, ali i bešiku i urinarni trakt. Urolog se takođe bavi i oboljenjima reproduktivnih organa muškaraca.

Online zakazivanje: Pregled lekara supspecijaliste nefrologije

Molimo vas da popunite i pošaljete upit za zakazivanje pregleda, a u najkraćem mogućem roku će vas naš tim kontaktirati za potvrdu termina.