fbpx

Prekid trudnoće

Prekid trudnoće može biti spontani, kada zbog svojevrsnih komplikacija dolazi do prekida trudnoće bez namere trudnice ili namerni, odnosno arteficijalni, kada trudnoća nije željena i prekida se po želji trudnice. Spontani prekid trudnoće (ili spontani pobačaj) se uglavnom dešava u prvom tromesečju trudnoće. Ukoliko ginekolog zaključi da je ova vrsta intervencije bezbedna za trudnicu, namerni prekid trudnoće se može nesmetano izvršiti sa minimalnim rizicima po pitanju steriliteta i drugih komplikacija.

Do kada se najkasnije može izvršiti prekid trudnoće?

Ova intervencija se može uraditi do desete nedelje trudnoće (računato od prvog dana poslednje menstruacije). Veličina ploda u desetoj nedelji je oko 3 cm i smatra se da je do tada ova intervencija bezbedna za ženu, pa se prekid trudnoće može izvršiti najkasnije do tog perioda.

O intervenciji prekida trudnoće

Intervencija se radi u uslovima lokalne anestezije ili u kratkotrajnoj opštoj intravenskoj anesteziji i traje oko 10 min. Ova procedura se radi pod kontrolom ultrazvuka pri čemu sve vreme u toku intervencije ginekolog ima jasnu sliku ploda i time se u potpunosti izbegava deo intervencije koji se ranije radio “na slepo”. Kontrola ultrazvukom omogućava i da se nakon intervencije odmah potvrdi da je sadržaj materice prazan i da nema zaostataka trudnoće.

Nakon intervencije potrebno je mirovanje i kontrola krvarenja u trajanju od oko jednog sata. Posle intervencije se preporučuje mirovanje, a sutradan se pacijentkinja može vratiti svojim svakodnevnim aktivnostima.

Moguće komplikacije

Iako se ova intervencija danas smatra rutinskom, ipak postoje rizici posle namernog prekida trudnoće. Neke od komplikacija koje se mogu pojaviti nakon intervencije su jaka krvarenja, povrede materice, probijanje zida materice, infekcije, oskudni ciklus ili potpuni izostanak menstruacije, međusobno spajanje zidova materice, infertilitet i sterilitet.

Svi prethodno pomenuti rizici su u današnje vreme u velikoj količini smanjeni, zahvaljujući unapređenoj tehnologiji i najsavremenijim aparatima.

Online zakazivanje: Prekid trudnoće

Molimo vas da popunite i pošaljete upit za zakazivanje pregleda, a u najkraćem mogućem roku će vas naš tim kontaktirati za potvrdu termina.