fbpx

Politika kvaliteta

Kvalitet je zaštitni znak Alfa MEDICA poliklinike

 

Alfa MEDICA poliklinika pruža medicinske usluge iz oblasti interne medicine sa svim njenim subspecijalističkim granama (endokrinologija, kardiologija, pulmologija, gastroenterologija, reumatologija, alergologija, hematologija, nefrologija, onkologija ), ginekologije, hirurgije ( sa neurohirurgijom, dermatohirurgijom, centrom za negu stopala) kao i laboratorijske, ultrazvučne, endoskopske i druge dijagnostičke procedure.

Ukazano poverenje naših pacijenata opravdavamo najvišim nivoom profesionalne brige o zdravlju. Gradimo uzajamno poverenje sa našim korisnicima rešavajući zdravstvene tegobe.

Naš cilj je trajno poverenje u Alfa MEDICA polikliniku. Svaki dolazak je preporuka za buduće posete.

Naše osoblje je visoko obrazovano, stručno, profesionalno, ljubazno i diskretno. Oprema sa kojom radimo je savremena i visokog kvaliteta. Naš kadar je upoznat sa dokumentacijom o kvalitetu opreme i sprovodi politiku kvaliteta, prati predložene postupke i radna uputstva.

Poštujemo sve zakonske i etičke norme u odnosima sa korisnicima usluga i zaposlenima.
Konstantno usavršavanje je naš recept za napredovanje. Vaše pohvale nas motivišu da budemo još bolji.

Alfa MEDICA poliklinka:

 • zapošljava visokostručno osoblje
 • ima vrhunsku i redovno servisiranu opremu
 • sarađuje sa registrovanim dobavljačima koji poštuju standarde i norme potvrđene u Republici Srbiji
 • omogućuje korisniku da sve eventualne pritužbe reši brzo i objektivno i za dobrobit pacijenata
 • otklanja uzroke grešaka
 • provodi preventivne radnje na temelju odgovarajućih ovlašćenja i odgovornosti.

Trajni ciljevi sistema kvaliteta su:

 • zadovoljavanje potreba korisnika usluga,
 • međusobno poštovanje ugovornih obaveza,
 • provođenje stručnih i organizacijskih mera u poliklinici a u svrhu osiguranja i poboljšanja kvaliteta
 • kontinuirano obrazovanje osoblja i korisnike usluga.

Očekujemo od sistema upravljanja kvalitetom da će se stalno poboljšavati i osiguravati kvalitet, kao naše važno strateško opredeljenje te poliklinici omogućiti brži i učinkovitiji razvoj na putu dostizanja poslovne izvrsnosti u pružanju usluga.

Ostvarenje naše vizije i postavljenih ciljeva moguće je stalnim jačanjem naših kompetencija. To ostvarujemo pomoću visokog kvaliteta stručnog osoblja i tehnologije, a to zahteva stalno usavršavanje ljudskih resursa i tehničke opreme. Pratimo svetska dostignuća u područjima našeg delovanja, unapređujemo metode i saradnju s drugim ustanovama, kliničkim i opštim bolnicama, domovima zdravlja, ordinacijama, zavodima za osiguranje pacijenata.

Kroz implementaciju, funkcionisanje i preduzimanje mera poboljšavanja nastojali smo u sistem upravljanja kvalitetom ugraditi i dati značaj načelima kvaliteta kao što su: usmerenost na korisnike usluga/pacijente, procesni pristup, donošenje odluka na temelju činjenica, uključenost svih zaposlenika i stalno poboljšavanje.

Osim navedenih principa, unutrašnje i spoljašno osiguranje kvaliteta temeljimo na načelima kao što su:

 • odgovornost zaposlenog osoblja,
 • dobra organizaciona struktura,
 • zaštita interesa kao i zadovoljavanje potreba, zahteva i očekivanja korisnika usluga/pacijenata, zaposlenih i drugih zainteresovanih strana,
 • podsticanje kreativnosti i inovativnosti – razvoj svesti i kulture kvaliteta.