fbpx

Glomerulonefritis

Glomerulonefritis je zapaljenje glomerula koji predstavljaju osnovne bubrežne jedinice. Glomeruli flitriraju višak vode, elektrolita i otpadnih produkata metabolizma iz krvi i otklanjajući ih putem urina. Glomerulonefritis može imati iznenadan početak (akutni) ili se razvijati postepeno (hronični). Bolest može biti izolovana ili deo nekog sistemskog poremećaja poput lupusa ili dijabetesa. Jaka i dugotrajna inflamacija može trajno oštetiti bubrege. Terapija zavisi od oblika glomerulonefritisa.

Koji su simptomi glomerulonefritisa?

Simptomi i znaci zavise od uzroka i brzine razvoja bolesti. Prvi nagoveštaj oboljenja bubrega mogu biti simptomi, ali i abnormalni rezultati rutinske analize urina. Simptomi i znaci glomerulonefritisa su:

 • crvena boja urina usled hematurije
 • penušav urin usled proteinurije
 • visok krvni pritisak odnosno hipertenzija
 • retencija tečnosti i posledični otoci lica, ruku, nogu i ascites

Koji su uzroci pojave glomerulonefritisa?

Mnoga stanja mogu biti uzrok glomerulonefritisa. Nekada je oboljenje nasledno, a u nekim slučajevima se uzrok ne može utvrditi. Stanja koje mogu prouzrokovati zapaljenje glomerula su:

Infekcije:

 • poststreptokokalni glomerulonefritis koji se može razviti nakon jedne ili dve nedelje od izlečenja streptokokne infekcije grla (streptokokna angina) ili ređe, streptokokne infekcije kože (impetigo). Odgovorom na infekciju, stvaraju se antitela koja potom mogu reagovati sa tkivom bubrega izazivajući zapaljenje. Ovaj oblik glomerulonefritisa je češći kod dece koja imaju veću verovatnoću poputnog izlečenja u odnosu na odrasle.
 • bakterijski endokarditis je infekcija srčanih zalistaka. Oboljenje je povezano sa glomerulonefritisom, ali asocijacija između ova dva stanja nije razjašnjena.
 • virusne infekcije poput HIV-a mogu izazvati glomerulonefri

Autoimuna oboljenja:

 • lupus je hronično sistemsko inflamatorno oboljenje koje utiče na sve organske sisteme.
 • Gudpaščerov sindrom je retko imunološko oboljenje koje za posledicu ima krvarenje u plućima (hemoptizija) i krv u urinu (hematurija).
 • IgA nefropatija je posledica IgA depozita u glomerulima što se manifestuje rekurentnim epizodama krvi u urinu.

Vaskulitisi:

 • poliarteritis je zapaljenje malih i srednjih krvnih sudova u mnogim delovima tela uključujući srce, bubrege i gastrointestinalni trakt.
 • granulomatoza sa poliangitisom je forma vaskulitisa, prethodno poznata kao Wegenerova granulomatoza, koja zahvata male i srednje krvne sudove u plućima, gornjem respiratornom traktu i bubrezima.

Stanja koja izaziva ožiljavanje glomerula su:

 • visok krvni pritisak (hipertenzija) može oštetiti bubrege i umanjiti njihovu funkciju. Glomerulonefritis može izazvati povišenje krvnog pritiska zbog smanjenja sposobnosti bubrega da filtrira višak vode i elektrolita.
 • dijabetička nefropatija (kimmelstiel wilson) se može pojaviti kod svih pacijenata koji boluju od dijabetesa, a potrebne su godine kako bi se bolest razvila. Dobra kontrola glikemije i krvnog pritiska može prevenirati ili usporiti oštećenje bubrega.
 • fokalna segmentna glomeruloskleroza se karakteriše delimičnim ožiljavanjem pojedinih glomerula, a može biti posledica neke druge bolesti ili bez poznatog uzroka.

Ređe, glomerulonefritis može biti nasledno oboljenje. Primer je Alport-ov sindrom u kojem dolazi i do oštećenja vida i sluha. Glomerulonefritis je povezan i sa nekim karcinomima poput multiplog mijeloma, karcinoma pluća i hronične limfocitne leukemije.

Koje su potencijalne komplikacije?

Glemorulonefritis može oštetiti bubrege i tako umanjiti njihovu sposobnost filtracije krvi. Kao posledica dolazi do nakupljanja opasnih nivoa tečnosti, elektrolita i otpadnih produkata metabolizma u telu. Moguće komplikacije glomerulonefritisa su:

 • akutna bubrežna insuficijencija koja zahteva dijalizu
 • hronična bubrežna insuficijencija koja se postepeno razvija i u nekom trenutku zahteva dijalizu i transplantaciju bubrega
 • visok krvni pritisak (hipertenzija) usled disfunkcije bubrega koji imaju centralnu ulogu u regulaciji krvnog pritiska
 • nefrotski i nefritički sindrom

Ukoliko primetite bilo koji od navedenih simptoma, potrebno je da se obratite nefrologu, radi što ranijeg dijagnostikovanja eventualnog oboljenja. Pravovremeno dijagnostikovanje može spasiti bubrege i dovesti do potpunog izlečenja.