fbpx

Alergija na penicilin

Alergija na penicilin predstavlja abnormalnu reakciju imunog sistema na ovaj antibiotik. Penicilini spadaju u grupu antibiotika koji remete sintezu ćelijskog zida bakterije. Ćelijski zid je odgovoran za postojanost bakterijske ćelije u različitim uslovima sredine, a naročito je značajan u sprečavanju prekomernog bubrenja bakterije. Remećenje intregiteta ćelijskog zida bakteriju čini podložnom prekomernom ulasku vode, a konačan efekat penicilina je uništavanje same bakterije.

Statistike su pokazale da se alergija na penicilin od strane pacijenata prijavljuje u velikom broju. Zato je veoma bitno posetiti alergologa, ukoliko se alergija na penicilin prepozna, da bi se uspostavio najbolji vid lečenja u budućnosti. Preosteljivost na penicillin javlja se u oko 1-10% pacijenata dok se anafilaktički šok, kao najozbiljnija reakcija preosteljivsti javlja u oko 0,05 %

 

Alergija na penicilin se razvija kada vaš imuni sistem  detektuje ovaj antibiotik kao štetnu supstancu, pa počne razvijati antitela. Budući da antitela oslobađaju svojevrsne hemikalije u organizmu, telo reaguje alergijskom reakcijom.

 

Simptomi alergije na penicilin

 • Osip po koži
 • Koprivnjača
 • Svrab
 • Povišena temperatura
 • Otok
 • Gušenje
 • Svrab i suzenje očiju
 • Anafilaktički šok

Od velikog je značaja podela prema vremenu koje je proteklo od unošenja leka do ispoljavanja alergijske reakcije. Alergijske reakcije se, prema tome, dele na rane, ubrzane i kasne.

Rane reakcije nastaju prvog sata od primene leka. Ove reakcije su najteže i mogu da se ispolje u vidu anafilaktičkog šoka, hipotenzije, edema larinksa, urtikarije, angioedema i odgovorne su za fatalne ishode.

Ubrzane reakcije nastaju između jednog i sedamdeset drugog sata od davanja leka. Od simptoma najčešće se javljaju urtikarija ili angioedem i edem larinksa.

Kasne reakcije nastaju sedamdeset dva časa od primene leka, a praćene su osipom, povišenom temperaturom i bolovima u zglobovima.

Pojava osipa nakon sedamdeset dva sata od primene, može da ukaže da osip nije posledica preosetljivosti, te zato nije kontraindikacija za primenu penicillina, ali je potreban oprez. Kasne reakcije životno ne ugrožavaju pacijenta, ali su indikativne i mogu dovesti do dodatne senzibilizacije organizma i intenzivnijih reakcija u budućnosti.

Kasne (odložene) reakcije proistekle iz alergije na penicilin

Alergijske reakcije na penicilin javljaju se i danima ili u ređim slučajevima čak i nedeljama nakon izlaganja leku i mogu potrajati neko vreme nakon prestanka uzimanja. Ovi uslovi uključuju:

 • Serumsku bolest koja može prouzrokovati povišenu temperaturu, bol u zglobovima, osip, otok i mučninu
 • Anemiju izazvanu lekovima, smanjenje crvenih krvnih zrnaca, što može prouzrokovati umor, nepravilan rad srca, otežano disanje i druge znakove i simptome
 • Reakciju na lekove sa eozinofilijom i sistemskim simptomima, koja rezultira osipom, visokim brojem belih krvnih zrnaca, otokom, otečenim limfnim čvorovima i recidivom infekcije hepatitisom
 • Stevens-Johnsonov sindrom ili toksičnu epidermalnu nekrolizu, koja uključuje pojavu velikih plikova i ljuštenje kože
 • Upala u bubrezima (nefritis), koja može izazvati povišenu temperaturu, pojavu krvi u urinu, opšte oticanje, konfuziju i druge znakove i simptome

Neželjeni događaji koji nisu alergijske reakcije

Neki pacijenti će možda doživeti neželjene efekte penicilina – kao što se dešava kod drugih lekova – koji nisu alergijska reakcija na lek. U zavisnosti od vrste penicilina, uobičajeni neželjeni efekti mogu biti blaga mučnina ili dijareja, glavobolja ili svrab u vagini. Znakovi ili simptomi infekcije zbog koje se lečite – ili nepovezani simptomi – takođe mogu biti pogrešni kao alergijska reakcija na lek.

Faktori rizika

Iako svako može imati alergijsku reakciju na penicilin, nekoliko faktora mogu povećati rizik. Ovi faktori uključuju:

 • Prisustvo drugih alergija, poput alergije na hranu ili peludne groznice
 • Prisustvo alergijske reakcija na drugi lek ili lekove
 • Porodična istorija alergije na lekove
 • Povećana doza penicilina zbog visokih doza, ponovljene upotrebe ili duže upotrebe
 • Određene bolesti koje su često povezane sa alergijskim reakcijama na lekove

Dijagnoza alergije na penicilin

Alergija na penicilin se dijagnostikuje anamnezom, kliničkom slikom i nizom testiranja. Ukoliko se otkrije da je pacijent alergičan na penicilin, postoji rizik od toga da je alergičan i na neke lekove slične penicilinu, no to ne mora nužno biti slučaj.

Lečenje alergije na penicilin

Jedini način da se organizam spreči od alergijskih reakcija na penicilin je izuzimanje ovog antibiotika iz primene u lečenju pacijenta. Kada se ustanovi alergija na penicilin, naš alergolog u Alfa MEDICA poliklinici će prepisati terapiju koja je najpogodnija za vas.