fbpx

Merenje rezidualnog urina

Kod pacijenata sa problemom urinarne inkontinencije neophodno je obaviti merenje rezidualnog urina.

Rezidualni urin je urin koji se zadržava u bešici nakon mokrenja.

Procedura merenja rezidualnog urina

Merenje količine rezidualnog urina u bešici obavlja se uvek nakon mokrenja i to na dva načina:

  • Prvi način se ređe sprovodi. Zasniva se na uvođenju katetera kroz uretu pacijenta. Kateterom se izvodi preostali urin iz bešike, nakon čega se meri njegova količina. Ovaj metod se sprovodi i u situaciji kada pacijent ne uspeva da mokrenjem oslobodi svoju bešiku.
  • Drugi način češće je zastupljen u praksi i zasniva se na ultrazvučnom pregledu pomoću kojeg se stiče uvid u količinu urina koji se zadržao i bešici pacijenta.

Neophodno je obaviti proveru rezidualnog urina više puta tokom terapije kako bi se uvidela promena (smanjenje) količine rezidualnog urina nakon mokrenja.

Online zakazivanje: Merenje rezidualnog urina

Molimo vas da popunite i pošaljete upit za zakazivanje pregleda, a u najkraćem mogućem roku će vas naš tim kontaktirati za potvrdu termina.