facebook
gif

Pozovite call centar

011/311-85-91

ili

zakažite pregled

Online formularom

zakažite pregled

Alergija na JKS

Alergija na JKS – Jodna kontrastna sredstva (JKS) su hemijske supstance koje na bazi apsorpcije rendgenskih zraka omogućavaju uvid u  morfologiju vaskularnog i limfnog sistema, te indirektno pojedinih organa.

Neželjene reakcije prilikom primene kontrastnih sredstava mogu se manifestovati na mestu davanja, na tkivima i organima sa kojima su u kontaktu, kao i farmakodinamski na organima preko kojih se eliminišu iz organizma.

Učestalost neželjenih reakcija na JKS se kreće između 4,68 i 8,53% i zavisi od brojnih faktora:

  • vrste JKS
  • načina primene
  • hipersenzitivnog stanja pacijenta
  • prethodnog izlaganja JKS
  • prisustva pridruženih obolenja

Klinička slika

Klinička slika  se  može javiti  u vidu mučnine, povraćanja, glavobolje, osipa po koži ili pak da dođe do vitalno ugrožavajuće reakcije- anafilaktičnog šoka.

Dijagnoza

Dijagnoza alergijskih reakcija izazvanih JKS nije jednostavna. Ona je zasnovana na pažljivo uzetoj  anamnezi  i in vitro testovima koji čine kožni i dozno provokacioni test.

Zlatno pravilo za dijagnozu alergijskih reakcija izazavnih JKS i dalje ostaje anamnestički podatak o prethodno ispoljenoj neželjenoj reakciji na JKS.

Preventivne mere

Budući da se neželjene reakcije na JKS ne mogu predvideti kožnim i dozno provokacionim testovima  bitne su preventivne mere u cilju smanjenja rizika od neželjenih reakcija.

 

O aktuelnim cenama naših usluga informišite se u našem cenovniku.

Zakazivanje termina, pregleda i besplatnih konsultacija putem telefona: 011/311-85-91 ili popunjavanjem online formulara.