fbpx

Pregled profesora neurohirurgije dr Danila Radulovića

Cena usluge: 18.000,00 RSD

Pregled profesora neurohirurgije u poliklinici Alfa MEDICA obavlja profesor dr Danilo Radulović. Pregled se zasniva na dijagnostikovanju promena koje su prisutne kod pacijenata. Neurohiruški zahvati i operacije ne obavljaju se na poliklinici, već zahtevaju potpune bolničke uslove.

Neurohirurgija je subspecijalistička grana hirurgije koja se odnosi na dijagnozu i lečenje pacijenata sa povredama ili bolestima/poremećajima mozga, kičmene moždine i kičmenog stuba, kao i perifernih nerava u svim delovima tela. U zavisnosti od prirode povrede ili bolesti, neurohirurzi mogu pružiti hiruršku i/ili nehiruršku (dijagnostičku) negu.

Neurohirurzi su medicinski obučeni specijalisti neurohirurgije koji mogu pomoći pacijentima koji pate od bolova u leđima i vratu, kao i u tretmanu niza drugih bolesti u rasponu od trigeminalne neuralgije do povrede glave i Parkinsonove bolesti.

Neurohirurzi su obučeni u svim aspektima neurohirurgije, uključujući cerebrovaskularni sistem, kičmu i kičmenu moždinu, traume, tumore i upravljanje bolom.

Kakva je uloga neurohirurga?

Neurohirurzi primarno imaju ulogu obavljanja različitih hiruških intervencija cerebovaskularnog sistema i kičme. Pre samih hiruških intervencija, hirurzi obavljaju različite vrste pregleda u svrhu dijagnostikovanja stanja pacijenta. Dakle, neurohirurzi pužaju, osim operativnog i neoperativno lečenje (tj. prevenciju, dijagnozu, procenu lečenja, kritičnu negu i rehabilitaciju).

Kako se pripremiti za pregled?

Neophodno je da na pregled ponesete svu medicinsku dokumentaciju koju posedujete. Često se neurohiruška dijagnostika i procena zasnivaju na snimcima magnetne rezonance ili skenera, zbog čega će u velikom broju slučajeva profesor uputiti pacijente na obavljanje neke od ovih dijagnostičkih procedura. Pripremite se i da detaljno opišete simptome, mesto na kojem se javlja bol, pokrete koji utiču na pojavu bola i intezitet bola. Potpune i tačne informacije često su od ključnog značaja za dijagnostikovanje određenih promena.

Online zakazivanje: Pregled profesora neurohirurgije dr Danila Radulovića

Molimo vas da popunite i pošaljete upit za zakazivanje pregleda, a u najkraćem mogućem roku će vas naš tim kontaktirati za potvrdu termina.