gif

Pozovite call centar

011/311-85-92

ili

zakažite pregled

Online formularom

zakažite pregled

Prim. dr sci. med. Rajko Milošević

Prim. dr sci. med. Rajko Milošević

Obrazovanje:

 • 1986. godine – diplomirao je na Medicinskom fakultetu.
 • Obavezan lekarski (pripravnički) staž obavio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
 • 1995. godine – položio specijalistički ispit iz Interne medicine sa odličnom ocenom.
 • 1997. godine – stekao akademsko zvanje magistra medicinskih nauka na
  Medicinskom fakultetu u Beogradu, odbranom teme:“Kliničke odlike i histo-patološke
  osobine kostne srži kod obolelih od aplastične anemije”.
 • 2007. godine – stekao Titulu Primarijusa medicinskih nauka.
 • 2010. godine – Akademsko zvanje doktora medicinskih nauka stekao je na Medicinskom Fakultetu u Beogradu aprila odbranom doktorske disertacije : Primarni nehočkinski limfomi slezine : kliničke odlike, histopatološko – imunofenotipske karakteristike i prognoza.

Kretanje u službi:

Trenutno radi na Polikliničko-dijagnostičkom odeljenju-prijemna ambulanta, Klinike za hematologiju KC Srbije.

Od 14.06.1989. godine radi kao lekar na neodređeno vreme u ovoj instituciji.

Radio je kao lekar na određeno vreme na Institutu za kardiovaskularne bolesti KC Srbije

i na Klinici za alergologiju i imunologiju KC Srbije .

U periodu od aprila 1996.god. do septembra 1999. godine radio je kao specijalista

intenista/hematolog na odeljenju opšte intenzivne nege Urgentnog Centra.

 1. godine određen je za mentora dela specijalističkog staža iz interne medicine u referentnoj zdravstvenoj ustanovi tj. na Institutu za hematologiju KC Srbije.

Autor je i koautor u preko 120 stručnih i naučnih radova objavljenih na  Kongresima hematologa i u domaćim i stranim časopisima.

Članstva :

Član je Srpskog lekarskog društva od 1989. godine.

Bio je član glavnog odbora lista Srpski Arhiv za celokupno lekarstvo od 27. 02.2001. godine

do januara 2003. godine.

Član je Evropskog udruženja hematologa (EHA) od 05.11.2003.godine