Prim. dr sci. med. Boris Vraneš

Prim. dr sci. med. Boris Vraneš  je specijalista ginekologije i akušerstva od 2001. godine, i subspecijalista Ginekološke onkologije od 2005. godine.

Od 1996. do 2017. godine radio ja u Klinici za ginekologiju i akušerstvo Višegradska na Kliničkom centru Srbije, a od 2014. godine kao Klinički asistent na Medicinskom fakultetu Unverziteta u Beogradu.

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je magistrirao i doktorirao i stekao zvanje doktora medicine, specijaliste ginekologije i akušerstva i zvanje subspecijaliste Onkologije.

Od 2004. do 2005. obavio je subspecijalistički staž iz Ginekološke onkologije u bolnici Royal Hospital for Women u Sidneju, Australija i u tri navrata 2003, 2006. i 2008. godine na Univerzitetskoj klinici za ginekologiju i akušerstvo u Gracu, Austrija.

Od 2018 do 2020 godine radi0 u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo Kliničko-bolničkog centra Zvezdara – Gradska bolnica gde je šef odseka za Ginekološku onkologiju.

Zvanje Primariusa stekao je 2018. godine.

Ekspert je za ginekološku hirurgiju, minimalno invazivnu-laparoskopsku ginekološku hirurgiju i ginekološko-onkološku hirurgiju i onkologiju.

Autor je preko 100 publikacija u nacionalnim i internacionalnim stručnim časopisima, i višestruki predavač na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima.